SSK 2017 – Københavns Universitet

SSK 2017

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) skal være et forum, hvor studerende på både bachelor- og kandidatniveau kan fremlægge deres akademiske arbejder. Det er vores håb og erfaring, at der opstår nye idéer og grobund for samarbejde, når engagerede studerende mødes og diskuterer det, de brænder for. Emnet for konferencen er sprogvidenskab i en meget bred forstand.

I 2017 afholdes konferencen fredag d. 3. november i lokale 22.0.11 på Københavns Universitet Amager, Njalsgade 120, 2300 København S. Programmet er allerede fastlagt, men hvis du har lyst til at deltage som medhører, skal du melde dig til her.

Program for SSK 2017

Deadline for indsendelse af abstracts var d. 6. oktober 2017. Du er alligevel velkommen til at deltage blandt publikum – og naturligvis kan du indsende dit abstract næste år!

Dagens forløb

 • 11:45 Velkomst
 • 12:00 Øv – et kategoriseringsproblem, Ehm Hjort Miltersen, Aarhus Universitet, lingvistik
 • 12:30 “Since we speak English, we can stay”: engelsk sprogbrug i et afrikansk migrantsamfund i København, Ingrid Kruse og Victoria Amalie Høyer Kock, Københavns Universitet, engelsk
 • 13:00 pause
 • 13:15 Er skånsk nu så svært? Sociolingvistisk undersøgelse af danskeres forståelse af skånsk og rigssvensk, Marie Sveistrup, Københavns Universitet, dansk
 • 13:45 Talking to the 'language youth': polynomy in Nynorsk and activist language attitudes, James Konrad Puchowski, University of Edinburgh, Scandinavian Studies and Linguistics
 • 14:15 pause
 • 14:45 Produktionen af grammatiske og leksikalske determinere i Broca's afasi, Sarah Rosenbech Nielsen, Københavns Universitet, lingvistik
 • 15:15 Det er sådan man gør herude: En sociolingvistisk undersøgelse af dialekttræk, Laura Bruntse, Syddansk Universitet, dansk
 • 15:45 pause
 • 16:00 Det multimodale lingvistiske individ: En kybernisk undersøgelse af individet i en lingvistisk kontekst, Johanne Kirkeby, Nicole Buys og Camille Holmstedt, Syddansk Universitet, engelsk
 • 16:30 Offentlige eufemismer, Sara Høyrup, tolk
 • 17:00 Tak for denne gang – diskussion og snak kan fortsætte i Nordisk Kaffebars hyggelige omgivelser

Vil du gerne komme og se oplæg?

Du melder dig til konferencen via. denne formular. Det er gratis, men af hensyn til bestillingen af kaffe og kage er det nødvendigt at melde sig til. Selvom vi er en konference for og af studerende er undervisere og andre interesserede selvfølgelig hjerteligt velkomne til at melde sig til og deltage som gæster.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at sende os en email til ssk@hum.ku.dk. Du kan også skrive til os på vores Facebookside.

©Henriette Granhøj Dam