Seminar: Standardsprog – før og nu. Europæiske forestillinger om ‘det bedste sprog’ under forandring – Københavns Universitet

Lingvistkredsen > Arrangementer > Efterår 2019 > Seminar: Standardsprog...

Seminar: Standardsprog – før og nu. Europæiske forestillinger om ‘det bedste sprog’ under forandring

Den videnskabelige baggrund for seminaret er det arbejde der er blevet gennemført i SLICE-netværket, se mere om SLICE her: https://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/. Det spørgsmål vi gerne vil stille i seminaret, er hvorvidt de socialpsykologiske mekanismer der virker under senmodernitetens socio-historiske betingelser, skaber et andet norm-/variationsbegreb end det der gjorde sig gældende under moderniteten.

Foredragsholdere:

  • Loreta Vaicekauskiene (Vilnius Universitet, Litauen)
  • Stefan Grondelaers (Radboud Universitet, Nederlandene)
  • Jane Stuart-Smith (Glasgow Universitet, Skotland)
  • Robert McKenzie (Northumbria Universitet, England)
  • Jacob Thøgersen, Nicolai Pharao og Janus Mortensen (Københavns Universitet, Danmark)
  • Lian Madsen, Janus Møller og Andreas Stæhr (Københavns Universitet, Danmark)

Abstracts følger