Arrangementer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Lingvistkredsen > Arrangementer

Læs nedenfor om Lingvistkredsens arrangementer i forårssemestret 2017, eller gå til tidligere semestres arrangementer.


Steffen Haurholm Larsen (Københavns Universitet/Berns Universitet)

08. februar 2017 kl. 17:15

Steffen Haurholm-Larsen er en af de ganske få danskere har skrevet en grammatik for et relativt ukendt og ikke tidligere beskrevet sprog, garifuna. Garifuna er et arawakisk sprog, der tales i 3-4 centralamerikanske lande af et ukendt antal talere. Garifuna er et truet sprog, idet det er marginaliseret i de nationale kontekster, hvad der blot accentuerer Haurholm-Larsens arbejde med at dokumentere sprogets grammatik til gavn for sprogvidenskaben og ikke mindst talernes efterkommere. Haurholm-Larsen vil i foredraget fortælle om de analytiske udfordringer og teoretiske problemstillinger der kan opstå i arbejdet med at beskrive et hidtil underbeskrevet sprog. Læs mere

Temaeftermiddag: Language and Motion Events. Foredrag af Wojciech Lewandowski, Johan Pedersen og Bjørn Wessel-Tolvig

07. marts 2017 kl. 13:15

Bevægelsesbegivenheder (motion events på engelsk) har efter introduktionen af Talmys skelsættende distinktion mellem ”verb-framed”- og ”satellite-framed”-sprog været genstand for meget spændende forskning. De tre indbudte gæster, alle fra Københavns Universitet, vil belyse emnet fra forskellige synsvinkler. Lewandowski arbejder med bevægelsesbegivenheder på germanske, romanske og slaviske sprog i en konstruktionsgrammatisk ramme. Pedersens fokus er på hvordan bevægelse bliver udtrykt på spansk, og han undersøger fænomenet med metoder fra korpuslingvistik. Wessel-Tolvig kigger på hvordan bevægelsesbegivenheder bliver konceptualiseret på hhv. dansk og italiensk, og han diskuterer produktions- såvel som receptionsdata. Læs mere

Mike Putnam (Pennsylvania State University)

21. marts 2017 kl. 17:15

RYKKET TIL 29/05. Lingvistkredsens møde med Mike Putnam d. 21. marts må desværre aflyses, da Mike Putnam pga. dårligt flyvejr i USA har udskudt sin rejse til Skandinavien. Komiteen vil undersøge om det kan lade sig gøre at arrangere et foredrag med Mike Putnam senere på foråret.  Læs mere

Nikolaus Ritt og Eva Zehentner (Wiens Universitet): To foredrag om sprogudvikling i teori og praksis

09. maj 2017 kl. 15:15

To gæster fra forskergruppen Naturalist Studies In the Diachrony of English (NatSIDE) holder foredrag om sprogudvikling i teori og praksis.
Nikolaus Ritt: Diachronic (Mor-)phonotactics: Schwa loss & the evolution of final consonant clusters in Middle English
Eva Zehentner: (Un-)cooperativeness in communication and the explanation of subjectification in semantic change
Nikolaus Ritt er professor i engelsk historisk sprogvidenskab ved Wiens Universitet (https://anglistik.univie.ac.at/home/staff-members/ritt/...
Læs mere

Mike Putnam

29. maj 2017 kl. 17:15

Mike Putnams foredrag handler om tosprogethed og grammatik. Det er velkendt at tosprogede kan producere sætninger med elementer fra begge de sprog de behersker, såkaldt ’code-mixing’ eller ’blending’, hvor begge sprogs grammatikker så at sige er aktiveret samtidig. Dette er en udfordring for sprogvidenskabens forklaringsmodeller for tosprogedes sproglig-kognitive processering, men en udfordring som Mike Putnam vil tage op i foredraget og foreslå en beskrivelsesramme for. Læs mere

Axel Holvoet (Warszawas Universitet): TBA

19. september 2017 kl. 17:15

Abstract og lokale følger.
Læs mere

Joseph Salmons: The development of Germanic vowels from Old English and onwards, in the light of Dresher’s Contrastive Hierarchy

11. oktober 2017 kl. 17:15

Joe Salmons er professor i Germansk sprogvidenskab og direktør for Center for the Study of Upper Midwestern Cultures. Joe Salmons’ produktive forskning omfatter historisk sprogvidenskab, fonologi og tysk, ikke mindst tysk som ’arvesprog’, dvs. tyske dialekter som de har udviklet sig i immigrantsamfund i Nordamerika. Joe Salmons har adskillige redaktørposter, blandt andet som medredaktør of Oxford Handbook of Historical Phonology, hovedredaktør af Diachronica: International journal for historical linguistics...
Læs mere