Lingvistkredsen

Lingvistkredsen er en forening for danske sprogforskere – dannet i 1931 af sprogforskeren Louis Hjelmslev.

Kredsen afholder jævnligt arrangementer om sprogvidenskabelige emner og udgiver det internationale tidsskrift Acta Linguistica Hafniensia samt bogserien Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague

Under Lingvistkredsen hører også Komitéen for Dansk Funktionel Lingvistik og Komitéen for Truede Sprog.