Sproglige strategier i danske voldtægtssager – eksempler fra anklageres og forsvareres afsluttende indlæg

Trine Lizette Djuurhus Glud er cand.mag. i dansk og psykologi fra Roskilde Universitet og arbejder som skønlitterær oversætter og ekstern redaktør hos Gyldendal. Hun har beskæftiget sig med sprogbrugen i voldtægtssager gennem bl.a. projektarbejde, speciale og forskningssamarbejde på RUC.

Sune Sønderberg Mortensen er lektor på Dansk ved Roskilde Universitet og har en ph.d. i dansk funktionel grammatik fra Københavns Universitet. Hans forskning omfatter strukturel-funktionel sprogbeskrivelse og sprogbrugsanalyse, heriblandt et særligt fokus på sprogbrug i danske retssager. Han er medredaktør af Acta Linguistica Hafniensia.