Arrangementer – Københavns Universitet

Lingvistkredsen > Arrangementer

Læs nedenfor om Lingvistkredsens arrangementer i efterårssemestret 2017, eller gå til tidligere semestres arrangementer.


Martin Hilpert (Université de Neuchâtel): Unidirectionality in grammaticalization and asymmetric priming

07. februar 2018 kl. 17:15

Martin Hilpert er professor i engelsk lingvistik ved universitetet i Neuchâtel, Schweiz. Hans forskningsinteresser omfatter konstruktionsgrammatik, korpuslingvistik, sproghistorie og kognitiv lingvistik. Martin Hilpert har i de seneste par år især markeret sig som en af de mest indflydelsesrige forskere inden for konstruktionsgrammatik og grammatikalisering. Læs mere

Morphosyntax of complement clauses in East Caucasian languages: long-distance agreement

20. februar 2018 kl. 17:15

Lingvistkredsen har arrangeret en forelæsning med Natalia Serdobolskaya (Det Russiske Statsuniversitet for Humaniora). Læs mere

Semantisk-pragmatisk cyklicitet, med særligt henblik på udviklingen af pragmatiske markører

13. marts 2018 kl. 18:00

Forelæsning ved Maj-Britt Mosegaard Hansen (University of Manchester). Læs mere

Sproget og Mennesket: Et perspektiv på og fra sprogantropologien

17. april 2018 kl. 17:15

Magnus Pharao Hansen er postdoc ved ToRS, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Hans forskning tager udgangspunkt i de mexicanske sprog nahuatl og otomí og er bl.a. vendt mod sammenhængen mellem indfødte folk og revitalisering af truede minoritetssprog, og mod hvordan sprogholdninger, sprogbrug og sproglig variation kan indgå i sprogpolitiske forhold og etnisk mobilisering Læs mere

Lexical Semantics Seminar: Semantic systems and word meaning

11. juni 2018 kl. 13:00

I dette seminar vil en række både danske og udenlandske forskere præsentere spændende nye resultater om ordsemantik. Læs mere