Dansk Funktionel Lingvistik

Dansk funktionel lingvistik er et åbent forskningsfællesskab, som siden 1989 hvert semester har afholdt foredrags- og diskussionsarrangementer på Københavns Universitet, samarbejdet om et antal publikationer og været medarrangør af forskerkurser. Det teoretiske grundlag er nærmere beskrevet i bogen Dansk funktionel lingvistik; blandt dets centrale elementer er at sprog er redskaber for pragmatisk interaktion og som led heri er indrettet til at trække på brugernes kognitive system, på måder der danner et struktureret potentiale. Praksis og potentiale forudsætter gensidig hinanden: det strukturerede potentiale destilleres løbende ud af praksis, og sproglig praksis forudsætter at brugerne kan trække på potentialet.