Støtte til truede sprog

Lingvistkredsen har de seneste år ydet beskeden økonomisk støtte til udgivelsen af materiale på eller om truede sprog.

Hvem kan ansøge?

Alle kan søge, men det bevilgede beløb kan kun anvendes i forbindelse med udgivelse af materiale og ikke til f.eks. lønninger eller salærer.

Det er en betingelse for opnåelse af støtte, at det eller de sprog, der søges om støtte til, er truede (jf. f.eks. UNESCOs oversigter og definitioner samt www.ethnologue.com), og at projektet vil resultere i eller bidrage til en udgivelse, der kan bidrage til dokumentationen eller bevarelsen af det eller de pågældende sprog. Dette indebærer, at rent teoretisk orienterede udgivelser ikke kan komme i betragtning til støtte.

Beløb

Der kan søges om støtte på op til 6.000 danske kroner. Det beløb, der er til rådighed, kan variere fra år til år afhængigt af antallet af projekter, der bevilges støtte til.

Indsendelse af ansøgning

Din ansøgning skal sendes per mail til lingvistkredsen@hum.ku.dk med emnelinjen ”Støtte til truede sprog”. Ansøgninger vurderes løbende.

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af det projekt, der søges om støtte til, samt et budget.

Medlemmer af Lingvistkredsens komité for truede sprog 

  • Una Canger, Københavns Universitet
  • Magnus Pharao Hansen, Københavns Universitet
  • Adam Hyllested, Københavns Universitet
  • Ditte Boeg Thomsen, Københavns Universitet