Indmeldelse

Medlemskab af Lingvistkredsen koster 300 kr. om året og omfatter abonnement på Acta Linguistica Hafniensia samt orientering om Lingvistkredsens møder herunder også møder i Dansk Funktionel Lingvistik.

Medlemskab for studerende koster 30 kr. (som ph.d.-stipendiat tæller man som almindeligt medlem).

Du indmelder dig ved at sende et e-brev til lingvistkredsen@hum.ku.dk, hvor du oplyser navn, fysisk adresse og e-post-adresse. Oplys det, hvis du er studerende. Herefter modtager du et velkomstbrev med medlemsnr. og oplysninger om første kontingentindbetaling.

Nuværende medlemmer

Kontingent

Kontingent indbetales normalt i januar for hele året.
Ved netbanksoverførsler er følgende oplysninger relevante:

Danske Bank:
Kontonr: 5456568
Reg.nr. 1551

Husk at oplyse dit navn!

Medlemsoplysninger

Er du flyttet, eller har du skiftet e-post-adresse, er det vigtigt, at du meddeler dette til Jakobine Jessen på lingvistkredsen@hum.ku.dk, da vi ellers ikke kan orientere dig om møder og (ved ændring af fysisk adresse) tilsende dig Acta. Spørgsmål er altid velkomne.