Netværk for Sprog-ph.d.er

Netværket har to primære formål

  1. At udveksle erfaringer og ideer vedrørende den videre karriere på eller uden for universitetet.
  2. At skabe rammer for faglige diskussioner om sprog og sprogvidenskab.

 Dette sker blandt andet ved at holde uformelle netværksmøder et par gange i semestret og ved at invitere oplægsholdere udefra. Oplægsholderne er ofte sprog-ph.d.er der nu arbejder uden for universitetsmiljøet. Det kan også være konsulenter inden for jobsøgning og kompetenceudvikling.

Møderne afholdes som regel på Københavns Universitet Amager fra kl. 17-19 med efterfølgende mulighed for at gå ud og spise middag sammen på en lokal restaurant.

Netværket ledes af en styregruppe som meget gerne tager imod nye indmeldelser og forslag til arrangementer. Kontakt Tanya Karoli Christensen (tkaroli@hum.ku.dk) eller Jan Heegård Petersen (janhp@hum.ku.dk).