Lingvistkredsens årsmøde efterfulgt af foredrag ved Jakob Steensig (Aarhus Universitet): Om Samtalesprogsgrammatik

Samtalesprogets grammatik

ved Jakob Steensig, Aarhus Universitet

Den 25. oktober i år blev samtalegrammatik.dk gjort tilgængelig for offentligheden. Det er en hjemmeside som forsøger at skabe begyndelsen til en egentlig dansk grammatik for talesproget sådan som det anvendes i samtaler. Hjemmesiden er oprettet og holdes ved lige af en forskergruppe, DanTIN (“Danish talk-in-interaction”), som jeg er initiativtager til og medlem af. Ved lanceringen er samtalegrammatik.dk først og fremmest en skabelon for denne grammatik, hvor nogle få af pladserne er blevet fyldt ud og en del er ved at blive det. Men meningen er at den på sigt skal være en egentlig beskrivende grammatik for alle områder af samtalesproget.

Alle beskrivelser i denne grammatik bygger på analyser af samtaledata, og den metode vi anvender, er en blanding af en deskriptiv overfladegrammatik og interaktionel lingvistik/konversationsanalyse. I mit oplæg vil jeg gøre rede for grundlaget og metoden, og også nævne nogle af vores resultater. Jeg vil forsøge at perspektivere og lægge op til diskussion ved på nogle områder at sammenligne samtalegrammatik.dk med Hansen & Heltofts (2011) Grammatik over det Danske Sprog, som er et ideal for os, men samtidig provokerer ved efter vores mening at være for skriftsproglig på nogle områder og derfor trænge til modspil. Der er også tydelige forskelle på den strukturalistisk-funktionelle teori og metode bag Hansen & Heltoft og vores interaktionelle.

Det er endnu et åbent spørgsmål om det giver mening at postulere en "dansk" grammatik, hvor skrift og samtale på enkelte områder kan have forskellige regler, eller om vi skal se dansk samtalegrammatik som et grundlæggende anderledes system end det der gælder i skrift­sproget. Jeg har ingen løsning på dette problem, men det er ét vi må forholde os til...

Referencer

Hansen, Erik & Lars Heltoft (2011): Grammatik over det Danske Sprog. Kbh.: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Syddansk Universitetsforlag.

samtalegrammatik.dk (set den 30. oktober 2013).

Handout