Lingvistkredsens årsmøde med foredrag ved Tanya Karoli Christensen – Københavns Universitet

Lingvistkredsen > Arrangementer > Efterår 2019 > Lingvistkredsens årsmø...

Lingvistkredsens årsmøde med foredrag ved Tanya Karoli Christensen (Københavns Universitet): Retslingvistik: Fra anvendt forskning til grundforskning og retur

Tanya Karoli Christensen er lektor ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Hendes forskning ligger inden for dels dansk funktionel lingvistik, dels sociolingvistik med særligt fokus på udforskningen af grammatiske strukturer i moderne dansk. Tanya har de sidste 15 år bl.a. forsket i udtryk for modus og modalitet, ledstilling, dialogiske partikler, epistemiske udtryk og diskursmarkører. De seneste år har Tanya også fornyet forskningsfeltet retslingvistik (eng: Forensic Linguistics) på dansk grund ved at indbygge semantik, pragmatik, sociolingvistik og korpuslingvistik i den anvendte disciplin, der bl.a. omfatter sprogvidenskabelig tilgang til kriminalretlige eller civilretlige spørgsmål.

Abstract følger