Lingvistkredsens årsmøde med foredrag ved Tanya Karoli Christensen (Københavns Universitet): Retslingvistik: Fra anvendt forskning til grundforskning og retur

Tanya Karoli Christensen er lektor ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Hendes forskning ligger inden for dels dansk funktionel lingvistik, dels sociolingvistik med særligt fokus på udforskningen af grammatiske strukturer i moderne dansk. Tanya har de sidste 15 år bl.a. forsket i udtryk for modus og modalitet, ledstilling, dialogiske partikler, epistemiske udtryk og diskursmarkører. De seneste år har Tanya også fornyet forskningsfeltet retslingvistik (eng: Forensic Linguistics) på dansk grund ved at indbygge semantik, pragmatik, sociolingvistik og korpuslingvistik i den anvendte disciplin, der bl.a. omfatter sprogvidenskabelig tilgang til kriminalretlige eller civilretlige spørgsmål.

Abstract

Med afsæt i en oversigt over den del af retslingvistikken der beskæftiger sig med sproget som bevismateriale, viser jeg eksempler på hvordan forskning og praksis kan informere hinanden gensidigt.

For det første gør retslingvisten rutinemæssigt brug af veletablerede discipliner og metoder som grammatik, semantik, pragmatik, sociolingvistik og korpuslingvistik for at kunne afdække sammenhænge som den læge læser typisk overser. Jeg giver eksempler fra en dansk sag om forståeligheden af dokumenter i en arvesag og fra en amerikansk om ophavet til en mulig falsk tilståelse. Et væsentligt delfelt af retslingvistikken fokuserer på sådanne ophavsanalyser, og jeg giver et overblik over de metoder der er under udvikling til den type opgaver.

For det andet giver erfaringen med praksis anledning til en række interessante forskningsmæssige spørgsmål som kan formuleres enten som grundforskning eller anvendt forskning. Jeg introducerer i foredraget til vores grundforskningsprojekt om sproget i trusselsbeskeder og slutter af med et blik på retslingvistisk forskning der har ledt til samfundsmæssigt relevante handlingsanvisninger.