Sprogvidenskabelig Studenterkonference 2020

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) er en årlig konference, der afholdes på Københavns universitet, hvor studerende fra danske og udenlandske universiteter på såvel bachelor- som kandidatniveau fremlægger deres akademiske arbejder. Yderligere oplysninger og tilmelding på hjemmesiden. 

Program

11:00 Velkomst

11:15  Imitation under luppen: En undersøgelse af skriftlig imitation og menneskets kapacitet til at identificere og manipulere skriftsprogsstil og -variation, Magnus Reenberg Eriksen, dansk, Københavns Universitet 

11:45  U-omlyd ved synkope og urnordisk -l, Johan Ulrik Nielsen, indoeuropæisk, Københavns Universitet

12:15 Frokost

12:45 ”This is the world we all live in and this is therefore our collective responsibility”: samspillet mellem officielle undskyldninger og retorisk handlekraft, Naomi Gitte Lupan, retorik, Københavns Universitet

13:15 Clues indicating depression in daily language use: Depression language on social media, Yakang Xu, Linguistics, Aarhus University

13:45 Et SoMe-horrorshow: Et studie af billedmakroens multimodalitet og metaforicitet på Det Konservative Folkepartis officielle Instagramside, Johanne Niclasen Jensen, dansk, Syddansk Universitet

14:15  Kaffepause 

14:45  Kongruens mellem prædikativt adjektiv og nominal i konstruktionen hverken … eller …, Ziran Li, lingvistik, Københavns Universitet

15:15  At være eller ikke at være: brugen af er i dansk talesprog, Julie Søndergaard, sprogpsykologi, Københavns Universitet

15:45  Tak for i dag