Lingvistkredsens årsmøde og foredrag med Lita Lundqvist: Dansk samtalehumor og danske dialogmarkører

I min undersøgelse af hvorfor danskeres form for spontan samtalehumor ikke nødvendigvis virker som en ’positiv social mediator’ over for ikke-danskere (”Humorsocialisering. Hvorfor er danskerne (ikke) så sjove (som de selv tror)”, 2020), nåede jeg frem til en hypotese om at det er fordi danskere – lige som alle andre – er humorsocialiseret til en karakteristisk humor habitus, en national ”Stor Humor” (Høffding 1916), via den måde vi lever sammen på i vores samfund og via det sprog vi taler. Det betød at jeg fra humorstudiet bevægede mig over sprogforskning mod samfundsforskning, mere specifikt i en undersøgelse af hvordan dansk humor, det danske sprog og det danske samfund ”hænger sammen”.

Jeg vil kort vise hvordan man kan argumentere for at der er en relation mellem de tre forskningsfelter: humor, sprog og samfund. For så at fokusere på lingvistikkens bidrag til min humorforskning, først på pragmatikken – bl.a. Grice’s Logic of Conversation – og dernæst på behandlingen af dialogmarkørerne i dansk (Hansen & Heltoft 2011).

Bio

Lita Lundquist har forsket og undervist i de fleste af sprogvidenskabens discipliner, med vægt på komparativ lingvistik, pragmatik og tekstlingvistik. Hun har bl.a. i forskningsprojektet Typolex ved CBS sammenlignet germanske og romanske sprog ud fra substantivets semantik på dansk og fransk. Den systematiske forskel mellem (det endocentriske) dansk og (det exocentriske) fransk har hun forlænget ud på tekstniveau, hvor de manifesterer sig i bl.a. leksikalske anaforer og i systematiske forskelle i tekststrukturer på dansk og fransk, og endelig mellem tanke og mentalitet som kommer til udtryk hos danskere og franskmænd.

 I det sidste årti har hun gået planken ud, idet hun som tilknyttet CBS Center for Civilsamfundsstudier har sammenkoblet sprog- og samfundsforskning i sine studier af dansk humor.

Program

Programmet er som følger, idet første del arrangeres i samarbejde med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU:

15.15-17.00: Foredrag ved Lita Lundqvist med efterfølgende diskussion

17.15-19.00: Lingvistkredsens årsmøde (for medlemmer af Lingvistkredsen)