Arven fra den danske strukturalisme

Møde i Lingvistkredsen om arven fra den danske strukturalisme 14. september 2021.

I anledning af at Lingvistkredsen i år fylder 90, en betragtelig alder, har komiteen bedt Projekt Infrastrukturalisme stille op med en række korte oplæg som fremdrager data fra Kredsens fortid. Projektet, som er finansieret af Carlsbergfondet og ledes af Henrik Jørgensen, har til opgave at digitalisere og kommentere data fra Louis Hjelmslevs og de andre danske strukturalisters arkiver på det kongelige bibliotek som er af interesse for lingvistikkens videnskabshistorie. En 90 års fødselsdag er i sig selv historisk, men det er samtidig formålet med dagens oplæg at vise at historien har bud til nutiden.

Henrik Jørgensen:
Om Projekt Infrastrukturalismes mål, opbygning og foreløbige resultater (15 min)

Una Canger: 
Om projektet med at publicere Harry Wett Frederiksens stenografiske nedskrivning af Louis Hjelmslevs Forelæsninger i sprogteori 1942-43 (15 min)

Lorenzo Cigana: 
Om korrespondancen mellem Hans Jørgen Uldall og Louis Hjelmslev, et eksempel på hvad vi kan få ud af at få præsenteret det glossematiske værksted i udfoldelse og udvikling (på engelsk) (20 min)

On the correspondance between Hans Jørgen Uldall and Louis Hjelmslev, an example of what we get out of glimpses into the glossematic workshop in action and development (20 min)

PAUSE 10 min

Caroline Boolsen og Heidi McGhee:
Om korrespondancen mellem Jens Holt og Louis Hjelmslev: udvalgte eksempler fra dialogen mellem en kollegaven og hans mester (15 min)

Viggo Bank Jensen:
Om korrespondancen mellem Roman Jakobson og Louis Hjelmslev: I venskab og konkurrence (15 min)

Frans Gregersen:
En diskussion af ’Brøndals forbandelse’ i lyset af nye data: Om striden mellem Viggo Brøndal og Louis Hjelmslev og hvad den betød for glossematikkens udvikling (15 min)

Afsluttende diskussion om arven fra den danske strukturalisme, 5 minutters indledning v. Peter Harder (35-40 min)

Praktisk

Arrangementet bliver afholdt i lokale 15A.0.13 i KUA2 kl. 15:15-18:00.

Der bliver serveres kaffe, kage og frugt i pausen, og af hensyn til bestilling af dette er tilmelding til arrangementet nødvendigt. Tilmelding sker ved at skrive til lingvistkredsen@hum.ku.dk senest søndag d. 12/9 kl. 10:00.

Efter arrangementet vil Lingvistkredsen være vært for foredragsholderne ved en middag på Bryggens Spisehus kl. 18:30. Medlemmer kan deltage for egen regning, og tilmelding til spisning sker ligeledes ved at skrive til ovenstående mail til samme frist. Menu og bestilling af mad sker efterfølgende.