Dansk fonologis hovedproblem og hvordan vi løser det – en ny teori om det danske stød

Yonatan Ungermann Goldshtein er ph.d. fra Århus Universitet fra 2023 med en afhandling om en fonologisk analyse af det danske stød. Udover stødet omfatter hans forskningsinteresser dansk sproghistorie, danske dialekter, fonetik og fonologi og Nuristansprog. Hans nuværende beskæftigelse er som lektor på Ålborg Universitet.