Sproget og Mennesket: Et perspektiv på og fra sprogantropologien

Magnus Pharao Hansen er postdoc ved ToRS, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Hans forskning tager udgangspunkt i de mexicanske sprog nahuatl og otomí og er bl.a. vendt mod sammenhængen mellem indfødte folk og revitalisering af truede minoritetssprog, og mod hvordan sprogholdninger, sprogbrug og sproglig variation kan indgå i sprogpolitiske forhold og etnisk mobilisering.

Abstract

Hvad er sprogantropologiens virkefelt, og adskiller dens perspektiver sig fra de der findes i antropologien, lingvistikken, sociolingvistikken og den antropologiske lingvistik? Ligesom antropologien søger at forstå det alment menneskelige ved at afsøge de understuderede hjørner af menneskets mange livsformer, søger sprogantropologien at forstå sprogets mange roller i menneskelivet ved at se på de specifikke, de anderledes, og de uventede kontekster for sprogbrug. Sprogantropologer søger at forstå hvordan sproget bliver betydningsbærende, ikke kun i social eller kommunikativ, men også i eksistentiel, forstand. Dragende på eksempler fra mit arbejde med talere af truede indianske sprog i Mexico, søger jeg at indkredse aspekter af sprogantropologien som jeg anser for særligt vigtige, unikke, eller brugbare - herunder især forholdene mellem sprog og identitet, sprog og politik, og sprog og historie.