Dan Everett (Bentley University)

Dan Everett (f. 1951, Bentley University) er en amerikansk lingvist, som er velkendt for sit livslange arbejde med Amazonas-sproget pirahã. I udgivelse efter udgivelse har han beskrevet både dette sprogs fonologi, grammatik og leksikon, og på denne basis har han bidraget væsentligt til typologisk teori. Han har bl.a. betonet vigtigheden af ikke at adskille sprogbeskrivelsen fra sprogets kulturelle basis. Dette har i de senere år ført hans interesse i retning af sprogfilosofi og sprogets semiotiske funktion. Det er denne bevægelse fra typologisk teori til tanker om sprogets væsen som Dan Everett vil fortælle om i Lingvistkredsen.

Man kan læse mere om Dan Everett på hans private hjemmeside, hans universitetsside og i dette interview af to lingvistikstuderende fra Århus Universitet. 

Titel på foredraget og abstract følger.