Temadag: Sprogområdet Mesoamerika

Til denne lingvistiske temadag vil vi fortælle om det mesoamerikanske sprogområde – et af verdens godt beskrevne sprogområder.

Una Canger lægger for med at introducere Mesoamerika som kultur- og sprogområde og præsentere de mesoamerikanske sprogfamilier og sprog og deres fællestræk. Blandt disse træk er sprogenes fokus på retning og bevægelse, og Ditte Boeg Thomsen fortæller herefter om bevægelsesgrammatik (associated motion) i tre mesoamerikanske sprog: nawatl, otomi og totonac. Til sidst fortæller Magnus Pharao Hansen om den udvikling som det uto-aztekiske sprog nawatl gennemgik efter de tidligste talere vandrede ind i det mesoamerikanske kulturområde og kom i kontakt med de mesoamerikanske sprog.

Una Canger er et særdeles velkendt navn i dansk lingvistik, bl.a. gennem sin årelange forskning i og arbejde med både mayasprog og uto-aztekiske sprog. I sine seneste udgivelser beskæftiger hun sig med nawatl-dialekten der tales i Coatepec Costales. Magnus Pharao Hansen er adjunkt ved Institut for tværkulturelle og regionale studier ved Københavns Universitet. Magnus arbejder især med sprogene otomí og nawatl, og hans udgivelser er inden for både grammatik, dialekter, uto-aztekisk sproghistorie og ikke mindst antropologisk lingvistik og sprogrevitalisering. Ditte Boeg Thomsen er postdoc ved Institut for tværkulturelle og regionale studier ved Københavns Universitet. Dittes arbejder falder især inden for forholdet mellem sprog og kognition. Hendes udgivelser om mesoamerikanske sprog omhandler især kodningen og opfattelsen af rumlige forhold, og som både Magnus Pharao Hansen og Una Canger arbejder Ditte også med sprogrevitalisering.

Efter foredragene er der middag – for egen regning – med foredragsholderne på Spisehuset Bryggen. Af hensyn til bordbestilling skal man tilmelde sig dette hos Jan Heegård, janhp@hum.ku.dk, senest tirsdag d. 19. kl. 10.

 

Una Canger

Det mesoamerikanske kulturområde

Præsentation af Mesoamerika som kulturområde og som sprogområde. Et sprogligt træk karakteristisk for området bliver præsenteret for mayasproget mam.

Magnus Pharao Hansen

Hvordan det Uto-Aztekiske sprog Nawatl blev Mesoamerikaniseret

Den Uto-Aztekiske sprogfamilie har sit hjemland i det der i dag er grænselandet mellem USA og Mexico. Nawatl er det eneste uto-aztekiske sprog der fuldt ud er blevet en del af det Mesoamerikanske sprogområde, en udvikling der har medført en omsiggribende forandring i sprogets grundlæggende morfosyntaktiske typologiske profil. Ved sammenlignende eksempler af Nawatl og andre sprog fra henholdsvis Mesoamerika og den Uto-Aztekiske sprogfamilier, giver dette foredrag eksempler på hvordan Nawatl blev mesoamerikaniseret.

Kort pause med forfriskninger. 

Ditte Boeg Thomsen

Bevægelsesmorfologi i Mesoamerika

Det er typisk for mesoamerikanske sprog at kode bevægelsers retning med retningsaffikser på bevægelsesverber. Nyere typologiske undersøgelser har vist at mange af de affikser i verdens sprog der tidligere er blevet kategoriseret som retningsmarkører, ikke bare kan kode retning, men også bevægelse (associated motion), og det er derfor sandsynligt at bevægelsesmorfologi også er et udbredt grammatisk træk i mesoamerikanske sprog. For at undersøge mulig bevægelsesmarkering i Mesoamerika udviklede vi et videoeliciteringsredskab til identifikation, beskrivelse og tværsproglig sammenligning, og med udgangspunkt i nye feltdata sammenligner dette oplæg retnings- og bevægelsesmorfologi i nawatl fra Tequila og Cuacuila (begge uto-aztekisk), otomí fra San Pablito (otomangue) og sierra-totonakisk (totonakisk).