Acta Linguistica Hafniensia

Redaktører

 • Henrik Høeg Müller, Aarhus Universitet
 • Kim Ebensgaard Jensen, Københavns Universitet
 • Lars Heltoft, Københavns Universitet
 • Marie-Louise Lind Sørensen, Åbo Akademi
 • Peter Juul Nielsen, Syddansk Universitet
 • Sune Sønderberg Mortensen, Roskilde Universitet
 • Sune Gregersen, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Redaktionskomité

 • Henning Andersen, University of California
 • Johan van der Auwera, Universiteit Antwerpen
 • Kasper Boye, Københavns Universitet
 • Sonia Cristofaro, Università di Pavia
 • Kristin Davidse, Katholieke Universiteit Leuven 
 • Elisabeth Engberg-Pedersen, Københavns Universitet
 • Bjarke Frellesvig, University of Oxford
 • Frans Gregersen, Københavns Universitet
 • Peter Harder, Københavns Universitet
 • Kees Hengeveld, Universiteit van Amsterdam
 • Brian D. Joseph, Ohio State University
 • Per Linell, Göteborgs Universitet
 • Ole Nedergaard Thomsen, Ankiro Research, København
 • Unn Røyneland, Universitetet i Oslo

Style sheet, referenceguider og gloseringsstandard

Stylesheet og referenceguider kan findes her. I referencelisten skal forfatteres fornavne ikke forkortes, fx. Simon Dik, ikke S. Dik.

Glosering: Gloseringen skal være i overensstemmelse med Leipzig Glossing Rules, herunder den liste over standardforkortelser, der findes i appendikset til reglerne. Der skal indsættes en fodnote, som dels oplyser, at gloseringsforkortelserne er i overensstemmelse med Leipzig Glossing Rules, dels indeholder en nøgle til alle de forkortelser, der ikke findes i Leipzig Glossing Rules. Der skal anvendes kapitæler til kategorinavne, fx. DAT.SGikke DAT.SG.

Abonnement

Routledge

Medlemskab af Lingvistkredsen omfatter et abonnement på Acta Linguistica Hafniensia.