Lingvistkredsens årsmøde og foredrag

7. december 2022 kl. 17:15

Foredrag om det engelske sprogs status i Danmark ved Dorte Lønsmann, Jacob Thøgersen, Janus Mortensen, Marianne Haugaard Skov og Kamilla Kraft (Københavns Universitet)

Sprogvidenskabelig Studenterkonference

25. november 2022 kl. 09:00

Årlig konference, hvor studerende fremlægger deres akademiske arbejde.

UG approaches to language development: How have they responded to challenges from the usage-based approach?

1. november 2022 kl. 16:15

Foredrag med Elena Lieven (University of Manchester) og medlemsdebat om Acta Linguistica Hafniensia.

Grammatical Complexity Reflects Sociopolitical Complexity

11. oktober 2022 kl. 17:15

Foredrag ved David Gil (Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena).

Dialektsyntax: mikrosyntaktisk variation i Norden

8. juni 2022 kl. 17:15

Foredrag ved Henrik Rosenkvist (Göteborgs Universitet).

Foredrag: Small steps rather than large pathways of change

5. maj 2022 kl. 17:15

Foredrag ved Hans-Jörg Schmid (Ludwig-Maximilians-Universität München).

Temadag: Sprogområdet Mesoamerika

19. april 2022 kl. 16:15

Oplæg ved Una Canger (Københavns Universitet), Ditte Boeg Thomsen (Københavns Universitet) & Magnus Pharao Hansen (Københavns Universitet).

Sprogvidenskabelig Studenterkonference 2021

19. november 2021

Årlig konference hvor studerende fremlægger deres akademiske arbejde.

Lingvistkredsens årsmøde og foredrag med Lita Lundqvist: Dansk samtalehumor og danske dialogmarkører

2. november 2021 kl. 15:15

Forelæsning med Lita Lundquist om humor, sprog og samfund.

Semantic maps and Temperature: capturing the lexicon-grammar interface across languages

12. oktober 2021 kl. 16:15

Foredrag ved Maria Koptjevskaja Tamm.

Dimensions of variation and multifunctionality of speech-accompanying gestures in discourse

28. september 2021 kl. 16:00

Foredrag ved Sandra Debreslioska.

Arven fra den danske strukturalisme

14. september 2021 kl. 15:15

Møde i Lingvistkredsen om arven fra den danske strukturalisme.

From Cartesianism to Peircean Pragmatism – A Personal Journey

19. maj 2021 kl. 17:15

Foredrag ved Dan Everett, Bentley University.

Semantic maps and Temperature: capturing the lexicon-grammar interface across languages

27. april 2021 kl. 17:15

Foredrag ved Maria Koptjevskaja Tamm, Sockholms Universitet.

An evolutionary approach to the typology of functional expressions

10. marts 2021 kl. 17:15

Foredrag ved Jürgen Bohnemeyer, University at Buffalo – SUNY.

Sprog og ret: Fra anvendt forskning til grundforskning og retur

24. november 2020 kl. 18:15

Tanya Karoli Christensen er lektor ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Hendes forskning ligger inden for dels dansk funktionel lingvistik, dels sociolingvistik med særligt fokus på udforskningen af grammatiske strukturer i moderne dansk. Tanya har de sidste 15 år bl.a. forsket i udtryk for modus og modalitet, ledstilling, dialogiske partikler, epistemiske udtryk og diskursmarkører. De seneste år har Tanya også fornyet forskningsfelte...

Sprogvidenskabelig Studenterkonference 2020

30. oktober 2020 kl. 11:00

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) er en årlig konference, der afholdes på Københavns universitet, hvor studerende fra danske og udenlandske universiteter på såvel bachelor- som kandidatniveau fremlægger deres akademiske arbejder. Yderligere oplysninger og tilmelding på hjemmesiden. 

Program

11:00 Velkomst
11:15  Imitation under luppen: En undersøgelse af skriftlig imitation og menneskets kapacitet til at identificere og manipulere skriftsprogsstil og -variation, Magnus Reenberg Eriksen, dansk, Københavns Universitet...

Language and Society: Symposium to honour Peter Harder

28. februar 2020 kl. 09:30

On the occasion of professor Peter Harder’s retirement this symposium will take up two central themes in his research, the status of grammar and grammaticalization, and the role of language in society.

Complementation pathway, Matrix-clause hypothesis or Conjoining pathway: A case study of Modern Chinese huaiyi ‘to doubt’ predicates

26. februar 2020 kl. 17.15

Forelæsning ved Haiping Long, professor i lingvistik ved School of Foreign Languages, Sun Yat-sen University (Guangzhou, Kina).

What makes a standard language?

6. december 2019 kl. 13:00

Sociolinguistic seminar.

Lingvistkredsens årsmøde med foredrag ved Tanya Karoli Christensen

19. november 2019 kl. 18:15

Lingvistkredsens årsmøde med foredrag ved Tanya Karoli Christensen (Københavns Universitet): Retslingvistik: Fra anvendt forskning til grundforskning og retur

Tanya Karoli Christensen er lektor ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Hendes forskning ligger inden for dels dansk funktionel lingvistik, dels sociolingvistik med særligt fokus på udforskningen af grammatiske strukturer i moderne dansk. Tanya har de sidste 15 år bl.a. forsket i udtryk for modus og modalitet, ledstilling, dialogiske partikler, epistemiske udtryk og diskursmarkører. De seneste år har Tanya også fornyet forskningsfelte...

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) 2019

1. november 2019 kl. 10:00

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) er en årlig konference, der afholdes på Københavns universitet, hvor studerende fra danske og udenlandske universiteter på såvel bachelor- som kandidatniveau fremlægger deres akademiske arbejder.

Program

10.01     Velkomst
10.15     Det arabiske sprogs andet ansigt - arabisk sprogideologi i tekster om at bruge det latinske alfabet – Linea Vergod Almgren, Lingvistik og arabisk, Lunds Universitet...

Sprogevolution i laboratoriet

17. september 2019 kl. 18.15

Foredrag v/ lektor Kristian Tylén, Aarhus Universitet.

The bimodal nature of discourse - comparisons of speech and gesture across languages and genres

13. juni 2019 kl. 17.15

Forelæsning ved Marianne Gullberg, professor i almen sprogvidenskab og direktør for Humanistlaboratoriet ved Lunds Universitet.

Ordbetydning og metasprog i en multipolær verden

14. maj 2019 kl. 17.15

Forelæsning af Carsten Levisen (Roskilde Universitet).

Managing Common Ground with epistemics: functional analysis of discourse markers in Upper Napo Kichwa and beyond

23. april 2019 kl. 17.15

Forelæsning af Karolina Grzech, Stockholms Universitet.

Formel vs. funktionel semantik: en debat

4. december 2018 kl. 17:15

Debat med Peter Widell fra Aarhus Universitet og Peter Harder fra Københavns Universitet.

Lingvistkredsens årsmøde med foredrag ved Karoline Kühl (Københavns Universitet): Dansk rundt omkring i verden i et kontaktlingvistisk perspektiv

13. november 2018 kl. 18:15

Årsmøde i lingvistkredsen med dertilhørende foredrag, hvor Karoline Kühl fortæller om dansk sprog talt i udlandet. 

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) 2018

2. november 2018 kl. 12:00

Konference hvor studerende fremlægger deres akademiske arbejde.

Arthur Holmer (Lunds Universitet): What Formosan prenominal relativization can tell us about word order

2. oktober 2018 kl. 17:15

Foredrag med Arthur Holmer fra Lunds Universitet om ordstilling fra gamle civilisationers sprog.

Lexical Semantics Seminar: Semantic systems and word meaning

11. juni 2018 kl. 13:00

I dette seminar vil en række både danske og udenlandske forskere præsentere spændende nye resultater om ordsemantik.

Sproget og Mennesket: Et perspektiv på og fra sprogantropologien

17. april 2018 kl. 17:15

Magnus Pharao Hansen er postdoc ved ToRS, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Hans forskning tager udgangspunkt i de mexicanske sprog nahuatl og otomí og er bl.a. vendt mod sammenhængen mellem indfødte folk og revitalisering af truede minoritetssprog, og mod hvordan sprogholdninger, sprogbrug og sproglig variation kan indgå i sprogpolitiske forhold og etnisk mobilisering

Semantisk-pragmatisk cyklicitet, med særligt henblik på udviklingen af pragmatiske markører

13. marts 2018 kl. 18:00

Forelæsning ved Maj-Britt Mosegaard Hansen (University of Manchester).

Morphosyntax of complement clauses in East Caucasian languages: long-distance agreement

20. februar 2018 kl. 17:15

Lingvistkredsen har arrangeret en forelæsning med Natalia Serdobolskaya (Det Russiske Statsuniversitet for Humaniora).

Martin Hilpert (Université de Neuchâtel): Unidirectionality in grammaticalization and asymmetric priming

7. februar 2018 kl. 17:15

Martin Hilpert er professor i engelsk lingvistik ved universitetet i Neuchâtel, Schweiz. Hans forskningsinteresser omfatter konstruktionsgrammatik, korpuslingvistik, sproghistorie og kognitiv lingvistik. Martin Hilpert har i de seneste par år især markeret sig som en af de mest indflydelsesrige forskere inden for konstruktionsgrammatik og grammatikalisering.

Lingvistkredsens årsmøde med foredrag ved Nigel Vincent (Manchester University): Functionalism and formalism: the conversation continues

7. november 2017 kl. 17:15

Lingvistkredsen afholder årsmøde med valg. Efterfølgende er der foredrag ved Nigel Vincent.

Nigel Vincent er professor emeritus i almen og romansk lingvistik ved Manchester Universitet. Han er bedst kendt for sin forskning i morfologi, syntaks og historisk lingvistik med fokus på romanske sprog. Bl.a. mange andre tillidsposter blev han valgt som Fellow ved The British Academy i 2006 og har siden da tjent akademiet som Vice-President for Research and HE Policy. Indtil 2011 besad han The Mont Follick Chair of Comparative Philology i The School of Languages, Linguistics & Cultures ved Manchester Universitet.

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) 2017

3. november 2017 kl. 12:00

Igen i år afholdes der Sprogvidenskabelig Studenterkonference på Københavns Universitet hvor studerende fra danske og udenlandske universiteter på såvel bachelor- som kandidatniveau kan fremlægge deres akademiske arbejder. Yderligere oplysninger og tilmelding på hjemmesiden https://lingvistkredsen.ku.dk/studenterkonference/.

Joseph Salmons: Sound change and phonological theory: Consonants in Germanic

11. oktober 2017 kl. 17:15

Joe Salmons er professor i Germansk sprogvidenskab og direktør for Center for the Study of Upper Midwestern Cultures. Joe Salmons’ produktive forskning omfatter historisk sprogvidenskab, fonologi og tysk, ikke mindst tysk som ’arvesprog’, dvs. tyske dialekter som de har udviklet sig i immigrantsamfund i Nordamerika. Joe Salmons har adskillige redaktørposter, blandt andet som medredaktør of Oxford Handbook of Historical Phonology, hovedredaktør af Diachronica: International journal for historical linguistics og medredaktør af Historical Sociolinguistics: Studies on Language and Society in the Past. Hans hovedbeskæftigelse er for tiden at færdiggøre andenudgaven af A History of German: What the past reveals about today's language (Oxford University Press) og monografien Modularity in Phonology (Cambridge University Press).

Axel Holvoet (Vilnius Universitet): Historical imperatives: a diffuse construction type and its sources

19. september 2017 kl. 17:15

Axel Holvoet er grammatiker, typolog, ekspert i baltiske og slaviske sprog og professor ved universitetet i Vilnius, Litauen. Hans interesser spænder vidt. I de senere år har han bl.a. publiceret bøger og artikler om argumentstruktur i baltisk, diatese, komplementering, modalitet og kausativer. Han og hans hustru Gina Kavaliūnaitė Holvoet er initiativtagerne til og blandt de drivende kræfter bag det årlige grammatikakademi på den forladte herregård i Salos, en lille landsby på en lille ø i en lille sø langt ude på landet i Litauen.

Mike Putnam

29. maj 2017 kl. 17:15

Mike Putnams foredrag handler om tosprogethed og grammatik. Det er velkendt at tosprogede kan producere sætninger med elementer fra begge de sprog de behersker, såkaldt ’code-mixing’ eller ’blending’, hvor begge sprogs grammatikker så at sige er aktiveret samtidig. Dette er en udfordring for sprogvidenskabens forklaringsmodeller for tosprogedes sproglig-kognitive processering, men en udfordring som Mike Putnam vil tage op i foredraget og foreslå en beskrivelsesramme for.

Nikolaus Ritt og Eva Zehentner (Wiens Universitet): To foredrag om sprogudvikling i teori og praksis

9. maj 2017 kl. 15:15

To gæster fra forskergruppen Naturalist Studies In the Diachrony of English (NatSIDE) holder foredrag om sprogudvikling i teori og praksis.
Nikolaus Ritt: Diachronic (Mor-)phonotactics: Schwa loss & the evolution of final consonant clusters in Middle English
Eva Zehentner: (Un-)cooperativeness in communication and the explanation of subjectification in semantic change
Nikolaus Ritt er professor i engelsk historisk sprogvidenskab ved Wiens Universitet (https://anglistik.univie.ac.at/home/staff-members/ritt/...

Mike Putnam (Pennsylvania State University)

21. marts 2017 kl. 17:15

RYKKET TIL 29/05. Lingvistkredsens møde med Mike Putnam d. 21. marts må desværre aflyses, da Mike Putnam pga. dårligt flyvejr i USA har udskudt sin rejse til Skandinavien. Komiteen vil undersøge om det kan lade sig gøre at arrangere et foredrag med Mike Putnam senere på foråret. 

Temaeftermiddag: Language and Motion Events. Foredrag af Wojciech Lewandowski, Johan Pedersen og Bjørn Wessel-Tolvig

7. marts 2017 kl. 13:15

Bevægelsesbegivenheder (motion events på engelsk) har efter introduktionen af Talmys skelsættende distinktion mellem ”verb-framed”- og ”satellite-framed”-sprog været genstand for meget spændende forskning. De tre indbudte gæster, alle fra Københavns Universitet, vil belyse emnet fra forskellige synsvinkler. Lewandowski arbejder med bevægelsesbegivenheder på germanske, romanske og slaviske sprog i en konstruktionsgrammatisk ramme. Pedersens fokus er på hvordan bevægelse bliver udtrykt på spansk, og han undersøger fænomenet med metoder fra korpuslingvistik. Wessel-Tolvig kigger på hvordan bevægelsesbegivenheder bliver konceptualiseret på hhv. dansk og italiensk, og han diskuterer produktions- såvel som receptionsdata.

Steffen Haurholm Larsen (Københavns Universitet/Berns Universitet)

8. februar 2017 kl. 17:15

Steffen Haurholm-Larsen er en af de ganske få danskere har skrevet en grammatik for et relativt ukendt og ikke tidligere beskrevet sprog, garifuna. Garifuna er et arawakisk sprog, der tales i 3-4 centralamerikanske lande af et ukendt antal talere. Garifuna er et truet sprog, idet det er marginaliseret i de nationale kontekster, hvad der blot accentuerer Haurholm-Larsens arbejde med at dokumentere sprogets grammatik til gavn for sprogvidenskaben og ikke mindst talernes efterkommere. Haurholm-Larsen vil i foredraget fortælle om de analytiske udfordringer og teoretiske problemstillinger der kan opstå i arbejdet med at beskrive et hidtil underbeskrevet sprog.

Alena Witzlack-Makarevich (Kiels Universitet)

29. november 2016 kl. 16:15

Professor Alena Witzlack-Makarevich er typolog med speciale i grammatiske relationer og alignment patterns, og i foredraget taler hun om tværsproglig undersøgelse af kasusmarkering kombineret med neurofysiologiske eksperimenter, se abstractet nedenfor.
Efter foredraget vil der være middag med Alena Witzlack-Makarevich. Lingvistkredsens medlemmer er velkomne til at deltage – for egen regning. Tilmelding til Jan Heegård, janhp@hum.ku.dk senest d. 28. november kl. 12.00....

Lingvistkredsens årsmøde samt foredrag ved Kasper Boye et al. (Københavns Universitet)

8. november 2016 kl. 19:15

Mødet starter med Lingvistkredsens årsmøde (dagsorden for årsmødet er udsendt til medlemmerne). Derefter følger foredrag ved Kasper Boye et al. fra Københavns Universitet, ProGram (Information Prominence and Grammar in Mind and Brain).

Sprogvidenskabelig studenterkonference (SSK) 2016

4. november 2016 kl. 12:00

Konferencen er for alle (studerende) med interesse for sprogvidenskab, både på bachelor- og kandidatniveau. Konferencen holdes altså for og af studerende.
Mere information her: https://lingvistkredsen.ku.dk/ssk2016/ 

Barbara Johnstone (Carnegie Mellon University)

5. oktober 2016 kl. 17:15

Barbara Johnstone er en af sværvægterne i den internationale socio- og diskurslingvistik, og hun gæster Nordisk Forskningsinstitut, KU fra september til og med november. Man kan læse mere om professor Johnstone og hendes forskningsinteresser her:http://www.cmu.edu/dietrich/english/people/faculty/bios/barbara-johnstone.html
Titlen på Barbara Johnstones foredrag er How you'uns became Yinzers: From Areal Distribution to Regional Identity. Se abstract nedenfor.                                          ...

Adam Kendon til The 4th European and 7th Nordic Symposium on Multimodal Communication

29. september 2016 kl. 13:15

Professor Adam Kendon (University of Cambridge og University College London) gæster Københavns Universitet i forbindelse med det internationale symposium om multimodal kommunikation MMSYM 2016. Han er førende international forsker i gestus og sprog, og han holder foredraget “Semiotic and Modality Diversity in Languaging: Implications for Some Debates about Language Origin” som Lingvistkredsens medlemmer inviteres til at overvære.

Roelien Bastiaanse (Groningen Universitet, Holland): “Word order in aphasia: From theory to Therapy.” (Der kommer undtagelsesvis intet abstract.)

9. maj 2016 kl. 16:01

Foredrag ved en af verdens førende afasieksperter, Roelien Bastiaanse fra Groningen Universitet.

Russell Gray (Max Planck Institute for the Science of Human History): “The pleasures and perils of phylolinguistics: a tale of two language families.” (Abstract følger.)

20. april 2016 kl. 17:01

Russell Grays forskning omfatter sprogvidenskab, dyrekognition, biologisk filosofi og evolutionen i menneske- og dyreadfærd. Russell Grays forskning har været banebrydende inden for anvendelsen af ’evolutionære’ it-metoder til undersøgelser af den sprogvidenskabelige forhistorie. Bl.a. har hans arbejde medvirket til fremskridt inden for den 200 år gamle debat om de indoeuropæiske sprogs opfindelse. I hans nyere forskning har han anvendt avancerede...

Lingvistkredsens årsmøde samt foredrag ved Jan Rijkhoff, Aarhus Universitet: "A unified approach to functional (interpersonal) categories in linguistics"

18. november 2015 kl. 19:01

Mødet starter med Lingvistkredsens årsmøde (dagsorden for årsmødet udsendes til medlemmerne). Derefter følger foredrag ved Jan Rijkhoff fra Aarhus Universitet
A unified approach to functional (interpersonal) categories in linguistics
Linguistic units have formal, semantic and functional (i.e. interpersonal - a.k.a. ‘communicative’ or ‘discourse’) properties (Rijkhoff 2015). Since categorization is regarded as a defining characteristic of...

Sprogvidenskabelig studenterkonference SSK 2015

6. november 2015 kl. 12:00

Konferencen er for alle (studerende) med interesse for sprogvidenskab, både på bachelor- og kandidatniveau. Konferencen holdes altså for og af studerende.
Mere information her: https://lingvistkredsen.ku.dk/ssk2015/ 

Psycho- and neurolinguistic approaches to the grammar-lexicon distinction

1. oktober 2015

Workshop at the University of Copenhagen, October 1-3, 2015

Professor Elisabeth Ahlsén, Göteborgs Universitet: Research on agrammatism as source of evidence for grammar theories and vice versa

21. april 2015 kl. 16:15

Any linguist interested in creating or debating theories of agrammatism, if not only theoretically interested in the topic, tends to sooner or later turn to data like children's acquisition of grammar, learning of
L2 grammar and agrammatism in persons with aphasia, to find support and possible application of the theory.
Likewise, aphasiologists, interested in agrammatism, can turn to theories that that can support findings and procedures of testing/investigation and training grammar in agrammatism....

Substance and structure in linguistics

27. februar 2015

Workshop at the University of Copenhagen, February 27-28, 2015

William Croft, University of New Mexico: Language description: comparative concepts and language-specific categories

20. februar 2015 kl. 15:15

Most reference grammars introduce their description of syntax with a chapter on word classes, and word classes play an essential role in the description of the syntactic constructions of the language. Word-class-based approaches to language description presuppose a building-block model of syntax: syntactic constructions are built out of smaller syntactic units, ultimately word classes. The building block model also forms the basis of textbooks of syntax used to train linguistics students. Howeve...

Lingvistkredsens årsmøde samt foredrag ved Simon Borchmann om "Informationsstruktur i udøversprogbrug"

25. november 2014 kl. 19:01

Mødet starter med Lingvistkredsens årsmøde (dagsorden for årsmødet er udsendt til medlemmerne). Derefter følger foredrag ved Simon Borchmann fra RUC:
Informationsstruktur i udøversprogbrug 
I foredraget vil jeg prob...

Sprogvidenskabelig studenterkonference SSK 2014

14. november 2014 kl. 12:00

Konferencen er for alle (studerende) med interesse for sprogvidenskab, både på bachelor- og kandidatniveau. Konferencen holdes altså for og af studerende.
Mere information her: https://lingvistkredsen.ku.dk/ssk2014/ 

Peter Bakker, Aarhus Universitet: Er kreolsprog specielle?

23. september 2014 kl. 16:15

Nogle sprog i verden, for eksempel haitiansk på Haiti, papiamentu på Aruba/Bonaire/Curaçao, unserdeutsch i Ny Guinea, sranantongo i Suriname, Bislama i Vanuatu og Juba arabisk i Sudan, kaldes for kreolsprog.
Et eksempel fra et engelsk-baseret kreolsprog:  I Skabelsesberetningen 11.1 står der på engelsk: Now the whole world had one language and a common speech. In Sranan creole siger man: Na a ten dati ala sma na grontapu ben e taki wán tongo èn den ben abi wán fasi fu taki ...

Seminar om diskurspartikler

9. september 2014 kl. 16.15-18.00

Seminaret om diskurspartikler har følgende tre oplæg: 

  • Lars Heltoft, RUC: "Interactional layout as coded in the dialogue particles of Danish"
  • Duck-Young Lee og Naomi Ogi, Australian National University: "Attitudes and involvement of so-called sentence-final particles in Japanese"
  • Hartmut Haberland, RUC: "Danish and Japanese dialogue particles, a tiny Hans Christian Andersen case story" 

NB: Alle oplæg holdes på engelsk
Se abstracts herunder....

Ray Fabri, University of Malta: Interesting facts and quirks of object agreement marking in Maltese

22. april 2014 kl. 16:15

Maltese has its historical origins in Arabic, probably, that spoken in Sicily in the 11th
century. Over time, its lexis has been enriched through extensive borrowing from
Sicilian, Italian and, more recently, English. As a result, Modern Maltese has
developed a combined stem-based and root-based morpho-phonology. Syntactically,
Maltese is a pro-drop language with relatively free word order, and rich agreement.
As well as subject-verb agreement, it also has a set of non-subject agreement clitics, ...

Benjamin Munson: Gender and phonetic variation in English

11. april 2014 kl. 10:15

In this talk, I will present the results of two lines of research on gender and phonetic variation.  The first of these examines relationships among gender expression and gendered speech in boys aged 5 to 13.  In this line of research, my colleagues (Janet Pierrehumbert, Ken Zucker, Laura Crocker, Allison Owen-Anderson) and I have shown that boys with a clinical diagnosis of Gender Identity Disorder have speech that is less prototypically boy-like than boys without this label.  In...

Albert Gatt, University of Malta: Snagged by the root in the cosnonant jungle

4. februar 2014 kl. 17:00

A robust finding in research on word recognition during reading is that words (such as judge) whose letters have been transposed to form non-words (such as jugde) can be recognised easily. This result has been observed not only for English, but also for other languages, such as Spanish, Thai and Korean.
Semitic languages such as Hebrew and Arabic appear to be somewhat different. Experimental work using the Rapid Serial Visual Presentation paradigm (RSVP; Velan and Frost, 2007), in which sentences are presented word by word very rapidly, suggests that readers in these languages are far less accurate than, say, their English counterparts in recognising words whose root consonants have been transposed. One interpretation of these results is that for readers of these languages, the consonantal root...

Lingvistkredsens årsmøde efterfulgt af foredrag ved Jakob Steensig (Aarhus Universitet): Om Samtalesprogsgrammatik

19. november 2013 kl. 19:15

Samtalesprogets grammatik
ved Jakob Steensig, Aarhus Universitet
Den 25. oktober i år blev samtalegrammatik.dk gjort tilgængelig for offentligheden. Det er en hjemmeside som forsøger at skabe begyndelsen til en egentlig dansk grammatik for talesproget sådan som det anvendes i samtaler. Hjemmesiden er oprettet og holdes ved lige af en forskergruppe, DanTIN (“Danish talk-in-interaction”), som jeg er initiativtager til og medlem af. Ved lanceringen er samtalegrammatik.dk...

Gitte Kristiansen (Universidad Complutense de Madrid): Perceptions of L1 accents through English as a Lingua Franca: a pan-European experimental study

5. november 2013 kl. 16:15

English has slowly but steadily established itself as the lingua franca of a globalised world. This fact is giving rise to a new linguistic reality that relates to the status of the languages of the European nation states. In this talk we examine the existence of social and linguistic stereotypes when English is spoken as a L2 variety.
Do linguistic stereotypes (Kristiansen 2003, 2010) continue to operate in systematic manners when a lingua franca, such as English within the current socio-historical and linguistic scenario, is spoken instead of the various languages of the nation states? How accurate is our perception of L2 varieties of English in Europe at different levels of abstraction? Do social identities continue to manifest themselves in English spoken as a lingua franca through our mental models of lingu...

Petar Kehayov (Universität Regensburg): On the behavior of Mood-and-Modality in language death: evidence from minor Finnic

29. oktober 2013 kl. 16:15

The existing research on language death is mostly concerned with processes and phenomena applying to several areas of grammar at once; e.g. reduction (Campbell & Muntzel 1989), generalization and paradigmatic levelling (Campbell & Muntzel 1989), morphotactic transparency and constructional iconicity (Dressler 1981), suppression of marked features in favour of unmarked features (Dimmendaal 1992; Campbell & Muntzel 1989), innovativeness (Gal 1989: 326), loss of redundancy (Dressler 1981), preference for ...

Gesa Hartwigsen (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): Investigating language functions with transcranial magnetic stimulation magnetic stimulation

24. september 2013 kl. 16:15

Abstract:
In this talk, I will outline how transcranial magnetic stimulation (TMS) can be used to characterize the involvement of homologous right hemisphere brain regions in language. The first part of my talk focuses on the use of multifocal dual-site “online” TMS approaches in which TMS is applied either unilaterally over homologous areas in the left or right hemisphere or simultaneously to both hemispheres during different language comprehension tasks. Here, online TMS is used to character...

Kristin Davidse (University of Leuven): Existential clauses and clefts in English. Grammatical description and theory

23. april 2013 kl. 16:15

Foredraget holdes på engelsk.

ABSTRACT

Jakob Elming (CST, KU): Har vi brug for dybere viden om sprog for at lave maskinoversættelse?

26. februar 2013 kl. 16:00

Oversættelse fra ét sprog til et andet forudsætter en omfattende viden om flere niveauer af sprog. Det udsagn vil nok de færreste modsætte sig. Inden for det sidste årti har den data-drevne maskinoversættelse imidlertid gjort sit indtog ikke kun i forskningsverdenen men også hos den bredere befolkning gennem Google Translate.
Denne teknologi, der oftest går under navnet statistisk maskinoversættelse (SMT), er i sin mest udbredte form kendetegnet ved stort set ikke at abstrahere væk fra sprogets overflade. Ordformerne "cykel" og "cyklen" har for systemet lige så lidt med hindanden at gøre som "cykel" og "på". Overraskende nok har denne tilgang vist sig at være mere end konkurrencedygtig med systemer der anvender både morfologisk, syntaktisk og semantisk viden, og fors&o...

Shana Poplack (University of Ottawa): A shared future? Tracing grammaticalization through variation in Romance.

22. november 2012 kl. 16:15

A shared future? Tracing grammaticalization paths through variation in Romance


Shana Poplack

University of Ottawa

Grammaticalization theorists predict that grammaticalizing forms deriving from the same source should follow the same course of change.  This paper tests that claim by comparing the evolution of future temporal reference in three closely related Romance languages: Spanish, Portuguese and French.  Contemporary spoken varieties share the three same major variants (synthetic, periphrastic and futurate present), all inherited from the same (Vulgar Latin) source.  In each, the majority...

Thomas Olander: Hvad er et ursprog

6. november 2012 kl. 19:15

Nomi Erteschik-Shir (Ben Gurion University of the Negev, Israel): Canonical Information Structure and Dependencies

25. juni 2012 kl. 16:15

Abstract

I examine and compare the superiority effects in English, Danish, and Hebrew and show that the variation in the effect is due to the variation in “canonical information structures” - the proper alignment between syntax and information structure. Whereas English requires alignment of Subject-Topic and Predicate-Focus, Hebrew, for example, only requires that the topic precede the verb and that the focus follow it. Proper alignment is a requirement on dependencies. It follows that the s...

Dorthe Bleses (Center for Børnesprog, Syddansk Universitet): Tilegnelsen af dansk: en lydlig udfordring?

10. april 2012 kl. 16:15

Abstract

Først for nylig er der blevet gennemført systematiske populationsbaserede studier af danske børns sprogtilegnelse. Tilgængeligheden af empiriske data - og de opståede muligheder for tværsproglige sammenligninger - har i flere tilfælde resulteret i det resultat, at danske børn på sammenlignelige mål scorer lavere end aldersmatchede børn der tilegner sig andre sprog. For eksempel Bleses et al (2008) viste, at danske børn...

Festseminar i anledning af Elisabeth Engberg-Pedersens 60-års-dag: Er der grænser for struktur?

9. marts 2012 kl. 10:01

Oplægsholdere: Hanne Trebbien Daugaard & Rikke Vang Christensen, Birgitte Jacobsen, Line Burholt Kristensen & Ditte Boeg Thomsen, Lars Heltoft & Lisbeth Falster Jakobsen, Naja Trondhjem, Eva Abildgaard & Janne Boye Niemelä, Peter Harder, Frans Gregersen & Mads Poulsen.

Arrangeret i samarbejde med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

HENT PROGRAM (BEMÆRK: NY VERSION)

Et kærligt og kritisk blik på Grammatik over det Danske Sprog

31. januar 2012 kl. 10:00

Arrangementet er bygget op omkring de fire anmeldelser af GDS som findes i det nys udkomne NyS 41. Anmelderne bidrager med hver deres indlæg som grammatikkens forfattere – denne dag repræsenteret ved Lars Heltoft – dernæst får mulighed for at svare på.

Program

9.45: Velkomst
10.00-11.00: Christer Platzack + duplik
11.00-12.00: Rita Therkelsen + duplik
12.00: Frokost
13.00-14.00: John Ole Askedal + duplik
14.00: Kaffe
14.05-15.05: Lisbeth Falster Jakobsen + duplik...

Lingvistkredsens årsmøde efterfulgt af foredrag ved Costanza Navarretta, Center for Sprogteknologi, KU: Multimodal kommunikation i danske samtaler

8. november 2011 kl. 19:00

HENT ABSTRACT

Jóhanna Barðdal, Bergen Universitet: Hungering and Lusting for Women and Fleshly Delicacies: Reconstructing Grammatical Relations for Proto-Germanic

4. oktober 2011 kl. 16:00

NB: Foredraget afholdes på engelsk
 

Hungering and Lusting for Women and Fleshly Delicacies: Reconstructing Grammatical Relations for Proto-Germanic

Syntactic reconstruction has virtually been outlawed in historical-comparative research for a long time, more or less ever since Watkins’ (1964, 1976) influential work on the problems of reconstructing word order for Proto-Indo-European (cf. Jeffers 1976, Lightfoot 1979, 2002, 2006, Winter 1984, Harrison 2003, Pires & Thomason 2008, Mengden 2008, inter alia). Recently, through the emergence of Construction Grammar, where complex syntactic structures are regarded as form–function ...

Lingvistkredsens 80 års jubilæumsarrangement: Sproglige normer og deres rolle for sprog og sprogbeskrivelse

23. september 2011 kl. 13:15

Oplægsholdere

Dorthe Duncker (KU), Bettina Perregaard (KU), Tore Kristiansen (KU), Anne Fabricius og Janus Mortensen (RUC), Bent Preisler (RUC), Peter Harder (KU) og Jens Normann Jørgensen (KU).

HENT PROGRAM
RESUMEER TIL FOREDRAGENE
UDSKRIFT TIL PERREGAARDS FOREDRAG

Oliver Simkin (Roots of Europe, KU): Linguistic Discoveries in Sicilian Coinage

10. maj 2011 kl. 16:15

HENT RESUMÉ

Per Durst-Andersen (LaCoMe, CBS): Sprog, kommunikation og kognition

5. april 2011 kl. 16:15

HENT RESUMÉ

Grammatikaliseringsseminar

7. december 2010 kl. 16:15

HENT PROGRAM

Lingvistkredsens årsmøde efterfulgt af Bjarne Ørsnes (Freie Universität Berlin): Den "Reportive Passiv" på dansk - og hvordan den oversættes til tysk

9. november 2010 kl. 19:00

HENT RESUMÉ

Søren Wichmann (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, & Leiden University): Nyt lys over forhistoriske migrationer via sprogsammenligning

5. oktober 2010 kl. 16:15

HENT RESUMÉ

Maj-Britt Mosegaard Hansen (University of Manchester): Nyere pragmatiske vinkler på sprogforandring: problemstillinger og metoder

13. april 2010 kl. 16:15

HENT RESUMÉ

Festseminar i anledning af Peter Harders 60-års-dag: Language usage and language structure: The case of complementation

26. februar 2010 kl. 09:00

Frederick Newmeyer (Vancouver)
Ditte Boeg Thomsen (København)
Kasper Boye (København og Leipzig)
Arie Verhagen (Leiden)

Tema om allomorfi og sproglige indekser

12. januar 2010 kl. 16:15

Henning Andersen (UCLA): Nogle bemærkninger om sproglige indekser

Lars Brink: 3 gamle fejl i traditionel morfemanalyse
HENT RESUMÉER

Laura Winther Balling (Copenhagen Business School): Morfologiens rolle i auditiv ordgenkendelse

8. december 2009 kl. 16:15

HENT RESUMÉ

Lingvistkredsens årsmøde efterfulgt af Jordan Zlatev: The evolution of meaning

10. november 2009 kl. 18:00

HENT RESUMÉ

Arrangement om sprog og hjerne

27. oktober 2009 kl. 14:15

Mikkel Wallentin (CFIN, Århus Universitetshospital og Center for Semiotik, AU):
Spatial language in the brain

Ken Ramshøj Christensen (CFIN, Århus Universitetshospital og Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, AU):
Hjernebark og syntaktiske træer
HENT RESUMÉER

Markerethedsseminar

30. april 2009 kl. 13:15

Med deltagelse af Hans Basbøll (Syddansk Universitet), Tanya Christensen (Roskilde Universitet) og Eva Skafte Jensen (Roskilde Universitet.
HENT PROGRAM OG RESUMÉER

Torben Juel Jensen (DGCSS; Københavns Universitet): Betingelse, generalisering og realitet – hvis-konstruktioner i dansk talesprog

21. april 2009 kl. 16:15

HENT ABSTRACT

Christiane Fellbaum (Princeton University): Mapping the lexicon with WordNet

13. marts 2009 kl. 13:15

HENT ABSTRACT

Florian Coulmas (Deutsches Institut für Japanstudien, Tokyo) The future of writing

2. december 2008 kl. 16:15

HENT ABSTRACT

Årsmøde

18. november 2008 kl. 19:15

John E. Joseph (University of Edinburgh): The Education of Ferdinand de Saussure and the Shape of Modern Linguistics

18. november 2008 kl. 13:15

HENT ABSTRACT

Roula Tsokalidou (Aristotle University, Thessaloniki) Issues of code-switching identities: Greek-speaking enclaves in the Middle East and other bilingual communities

28. oktober 2008 kl. 16:15

HENT ABSTRACT

Emmon Bach (University of Massachusetts, Amherst, & School of Oriental and African Studies, London) On morphosemantics: the internal meaning of words

21. oktober 2008 kl. 16:15

HENT ABSTRACT

Jacques Durand (Centre National de la Recherche Scientifique & Université de Toulouse II) Doing linguistics with large corpora: two case studies in phonology

25. september 2008 kl. 15:15

HENT ABSTRACT

Brian MacWhinney (Carnegie Mellon University) The Emergence of Grammar from Perspective

15. april 2008 kl. 16:15

HENT ABSTRACT

Elizabeth Closs Traugott

27. marts 2008 kl. 16:15

I samarbejde med Dansk Funktionel Lingvistik.

Harald Hammarström (Chalmers Tekniska Högskola) Numerals in the World's Languages: An Update on Status and Interpretation

11. marts 2008 kl. 16:30

HENT ABSTRACT
HENT PRÆSENTATION

Seminar om sprogtestning

26. februar 2008 kl. 15:15

Der kommer mere og mere offentligt fokus på og lovgivning omkring testning af børns sproglige færdigheder. Vi har inviteret to danske forskere der er involveret i udarbejdelsen sproglige testmaterialer, Dorthe Bleses og Holger Juul, til at fortælle om problemstillinger omkring testning af testmaterialer, og hvad man kan forvente af at få ud af testning.

Program:

15.15-16.15 Dorthe Bleses (SDU): Sprogvurdering af treårige: hvorfor, hvordan -   og hvad kan vi håbe at opnå! (...

Seminar om sprogforandring i virkelig tid (real time)

20. november 2007 kl. 14:15

HENT PROGRAM

Lingvistkredsens årsmøde efterfulgt af Michael Fortescue: En tredimensional netværksmodel for leksikalsk organisering

6. november 2007 kl. 19:00

HENT RESUMÉ

Anders Søgaard: Grammatikteorier og mulige sprog

23. oktober 2007 kl. 16:15

HENT RESUMÉ

Adam Hyllested: Fjernt sprogslægtskab: rekonstruktionsmetoder og sprogforandringsmodeller anvendt på indo-uralsk

8. maj 2007 kl. 16:00

HENT RESUMÉ

Jens Nørgård-Sørensen: Sprogforandring: En rutschetur ned ad slisken – eller hvad?

17. april 2007 kl. 16:00

HENT RESUMÉ

Seminar om sprogteknologi

20. marts 2007 kl. 13:00

HENT PROGRAM

Hans Basbøll: En generel model for lydstruktur og ordstruktur, anvendt på dansk

20. februar 2007 kl. 16:00

HENT RESUMÉ

Seminar til ære for Lingvistkredsens formand Michael Fortescue i anledning af hans 60-årsdag

19. december 2006 kl. 16:00

Program

Naja Blytmann Trondhjem: Tempus i inuit-sprog
Kasper Boye: Om relationen mellem modalitet og evidentialitet
Jan Heegård Petersen: Evidentialitet og sikker bestemmelse i kalasha
Jørgen Rischel: Tempus, aspekt og modalitet i mlabri, set i et arealt perspektiv
Ole Nedergård Thomsen: TAM i Funktionel Diskurs Grammatik og i mapudungun, et indfødt sprog fra Chile og Argentina


Lingvistkredsens årsmøde

21. november 2006 kl. 19:00

Herefter præsentation af to af Københavns Universitets nyudpegede kernefelter:
Funktionel og Kognitiv Lingvistik (ved Lisbeth Falster Jakobsen)
Sprogforandring (ved Jens Nørgård-Sørensen)

Lingvistkredsens 75-års jubilæumsarrangement

3. november 2006 kl. 09:30

Vi har bedt en række forskellige danske sprogforskere komme med deres bud på hvor deres felt står nu, og hvor det er på vej hen.

Mads Poulsen:  Introduktion
Jacob Mey: Lingvistkredsens historie (Ordstyrer:  Frans Gregersen)
Elisabeth Engberg-Pedersen: Funktionel/kognitiv lingvistik (pdf)
Sten Vikner: Formel syntaks (pdf)
Tanya Christensen: Dansk grammatik. (Ordstyrer:  Michael Fortescue)
Bolette Sandford Pedersen: Formel semantik/datalingvistik (pdf)     ...