Møde i Netværk for Sprog-ph.d.er under temaet Undervisning

Maja Bødtcher-Hansen fra KUA’s universitetspædagogiske enhed, TEACH, kommer og fortæller om hvilke kompetencer og forventninger de unge, sprøde studerende kommer med når de begynder på universitetet, og hvordan vi bedst kan ramme dem med vores undervisning. Maja har sendt os denne foromtale:

Mit oplæg tager udgangspunkt i nogle overvejelser omkring, hvilke forudsætninger vores studerende har med sig fra de gymnasiale uddannelser, og hvilke strategier de typisk har for deres studieliv på universitetet. I direkte forlængelse af det giver jeg en række bud på, hvordan man kan aktivere de studerendes kompetencer og samtidig løfte dem i arbejdet med akademisk skrivning og argumentation. Der er tid til diskussion af udfordringer i egen undervisning og konkrete ideer til jeres kurser.