SSK 2018

Fredag d. 2. november blev 2018 udgaven af SSK afholdt med stor succes. Du kan nedenfor se programmet og Powerpoint-præsentationerne. Du kan se billeder fra dagen på vores facebookside.

Program

12:00 Velkomst

12:15  ”Jeg tror jeg kan altid huske det danske sprog”: placering af adverbier hos efterkommere af danskere i Argentina, Morten Rohde, Sprogpsykologi, NorS, KU 

12:45  Scusami signora, è questo posto disoccupato?” Forms of address, requests and apologies in Italian as a foreign language: A study on learning and teaching pragmatics in the Danish academic context, Federica Rapetti, Acquisitional linguistics, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Pavia

13:15 Pause

13:30 Reciprokke konstruktioner i Acazulco otomí, Laurits Stapput Knudsen, Lingvistik, NorS, KU

14:00 Vuf, wang, guk: En typologisk komparativ analyse af dyre-onomatopoietika på 80 sprog, Henriette Granhøj Dam, Lingvistik, NorS, KU

14:30  Kaffe og kage

14:45  Korpuslingvistik i tyskundervisningen i det almene gymnasium, Malou Jacobsen, Tysk, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU

15:15  Da Stalin reddede kinesiske skrifttegn: Stalins Marxisme og lingvistiske problemer som et sprogvidenskabeligt paradigme i Kina 1950-86, Magnus Rosenquist, Kinastudier, ToRS, KU

15:45  Pause

16:00  Kønsneutrale valgte pronomener på dansk, Ehm Hjort Miltersen, Lingvistik, Institut for Kommunikation og Kultur, AU

16:30  Vi snakker sådan: A comparative analysis of discourse-pragmatic markers Danish sådan and English like, Christian Schøning, Cognition and Communication, MEF, KU 

17:00  Tak for denne gang!

Auditorium med studerende