SSK 2018 – Københavns Universitet

SSK 2018

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) skal være et forum, hvor studerende på både bachelor- og kandidatniveau kan fremlægge deres akademiske arbejder. Det er vores håb og erfaring, at der opstår nye idéer og grobund for samarbejde, når engagerede studerende mødes og diskuterer det, de brænder for. Emnet for konferencen er sprogvidenskab i en meget bred forstand - alle sprogvidenskabelige, sproglige og tilstødende discipliner er velkomne.

I 2018 afholder vi konferencen fredag d. 2. november i lokale 22.0.11 på Københavns Universitet Amager, Njalsgade 120, 2300 København S. Hvis du har lyst til at deltage blandt publikum, skal du tilmelde dig her. Det koster ikke noget, men vi sørger for kaffe og kage mellem de spændende oplæg.

Program

12:15  ”Jeg tror jeg kan altid huske det danske sprog”: placering af adverbier hos efterkommere af danskere i Argentina, Morten Rohde, Sprogpsykologi, NorS, KU

12:45  “Scusami signora, è questo posto disoccupato?” Forms of address, requests and apologies in Italian as a foreign language: A study on learning and teaching pragmatics in the Danish academic context, Federica Rapetti, Acquisitional linguistics, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Pavia

13:15 Pause

13:30 Reciprokke konstruktioner i Acazulco otomí, Laurits Stapput Knudsen, Lingvistik, NorS, KU

14:00 Vuf, wang, guk: En typologisk komparativ analyse af dyre-onomatopoietika på 80 sprog, Henriette Granhøj Dam, Lingvistik, NorS, KU

14:30  Kaffe og kage

14:45  Korpuslingvistik i tyskundervisningen i det almene gymnasium, Malou Jacobsen, Tysk, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU

15:15  Da Stalin reddede kinesiske skrifttegn: Stalins Marxisme og lingvistiske problemer som et sprogvidenskabeligt paradigme i Kina 1950-86, Magnus Rosenquist, Kinastudier, ToRS, KU

15:45  Pause

16:00  Kønsneutrale valgte pronomener på dansk, Ehm Hjort Miltersen, Lingvistik, Institut for Kommunikation og Kultur, AU

16:30  Vi snakker sådan: A comparative analysis of discourse-pragmatic markers Danish sådan and English like

17:00  Tak for denne gang!