Lingvistkredsens komité – Københavns Universitet

Lingvistkredsen > Om Lingvistkredsen > Lingvistkredsens komité

Komitéens medlemmer

  • Kasper Boye, Københavns Universitet - formand 

  • Peter Juul Nielsen, Syddansk Universitet - sekretær

  • Jan Heegård Petersen, Københavns Universitet - kasserer

  • Anita Berit Hansen, Københavns Universitet

  • Patrizia Paggio, Københavns Universitet

  • Laurits Stapput Knudsen, Københavns Universitet