Arrangementer – Københavns Universitet

Henvendelse kan ske til Tanya Karoli Christensen (tkaroli@hum.ku.dk) og Peter Juul Nielsen (pjn@ruc.dk).

Tidligere semestres arrangementer i Dansk Funktionel Lingvistik.

Carl Bache: Narrativt "when"

11. juni 2014 kl. 14.15

Læs mere

Ole Nedergaard Thomsen: Sproglig konventionalisering - i et Peirceansk, biosemiotisk perspektiv

28. maj 2014 kl. 14.15

Læs mere

Kasper Boye: Propositioner, sagforhold og dansk modus

30. april 2014 kl. 14.15

Nogle sprog skelner både sætningstyper (f.eks. deklarativ, interrogativ, imperativ) og verbalmodi (f.eks. indikativ, imperativ, konjunktiv). Der er bred enighed om, at sætningstyper koder forskellige slags illokutionære værdier (f.eks. Searle 1989: 540; Lyons 1977: 745-748 ; Dik 1997 300-304), men verbalmodus er dårligt forstået. Et problem har at gøre med imperativ modus (jf. Palmer 1986: 24). Det er almindeligt antaget, at imperativ modus har sa...
Læs mere