Dansk Funktionel Lingvistiks inititativområder

Forside: Meaning in mind and society

Interesseret i dansk funktionel lingvistik? Læs mere om denne bog på forlagets hjemmeside.

  • Funktionel diskursgrammatik: Ole Nedergaard Thomsen (ont@cphling.dk)

  • Prosodisk og syntaktisk kodning i processuelt perspektiv: Anne Jensen (ajens@hum.ku.dk)