Sproglig kognition og verdensbillede: Eksemplificeret med brugen af pronominer i nutidigt dansk

Ole Nedergaard Thomsen: Sproglig kognition og verdensbillede: Eksemplificeret med brugen af pronominer i nutidigt dansk

Studiekredsen Dansk Funktionel Lingvistik. Ph.d. Ole Nedergaard Thomsen diskuterer hvordan brugen af pronominer i dansk kan tolkes i en kognitivt lingvistisk teori om sprog. Foredraget efterfølges af diskussion.