Adverbialer i ekstraposition til venstre i dansk

Jan Heegård Petersen præsenterer og diskuterer en empirisk undersøgelse af adverbialers placering uden for selve sætningen fra et informationsstrukturelt perspektiv.