Afslutningsvis, der er mange fordele forbundet med at læse

Oplæg af Mikołaj Sobkowiak – om polske danskstuderendes brug af forfeltet og deres ”forfeltskompetence”.

Abstract

I mit oplæg vil jeg præsentere resultaterne af en undersøgelse af, hvordan danskstuderende med polsk som L1 bruger forfeltet i skriftlige opgaver. Ved at se nærmere på de studerendes forfeltspraksis vil jeg fokusere på variation og kompleksitet med hensyn til de led, der bruges i forfeltet, samt på ordstillingens korrekthed (V2). Jeg vil dermed prøve at undersøge, hvorvidt der i takt med indlæringsprocessen kan være tale om udvikling af de studerendes forfeltskompetence.

Efter Sobkowiaks oplæg er der diskussion med oplægsholderen.