Verber og social forståelse

Mads Nielsen præsenterer en klassifikation af verber baseret på om de semantisk kræver sociale referenter for deres argumenter. Klassifikationen bruges til at undersøge i hvilket omfang børn med autisme og børn med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse tilskriver trekanter og firkanter sociale egenskaber.

Efter oplægget er der diskussion.