Om at tage kasussystemet alvorligt

Med Lars Heltoft.

Abstract

I fremstillinger af kasussystemet i ældre dansk finder man det synspunkt at kasus allerede i Jyske Lov er reduceret til det nutidige danske system. Denne opfattelse bygger på en sammenligning af udtrykssiden i de to systemer, men ligheden er kun tilsyneladende. Inddrager man kasuskategoriens indholdsside og kasus’ sammenhæng med syntaktisk konstruktion, finder man vigtige typologiske forskelle mellem det ældre og det nutidige system. Resultatet bliver – mener jeg – at man kan undvære teorien om oblikke subjekter, i hvert fald hvad nordiske middelaldersprog angår.

Man kan læse:

Lars Heltoft 2021. Kasussystemet i Jyske Lov. Allerede det samme som i nutidsdansk? Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur. Festskrift til Marita Akhøj Nielsen, red. af Jens Bjerring-Hansen, Simon Skovgaard Boeck og Eva Skafte Jensen, Universitets-Jubilæets danske Samfunds skriftserie, nr. 604. 195-214. Universitets-Jubilæets danske Samfund.

Lars Heltoft 2021. From indexical to symbolic case in Danish – a content analysis. Acta Linguistica Hafniensia 2021, Vol. 53, No. 2, 160-190.