Dansk Funktionel Lingvistik - en helhedsforståelse af forholdet mellem sprogstruktur, sprogbrug og kognition

Download bogen (pdf-fil)

Kapitler:

1. Dansk Funktionel Lingvistik: En introduktion

2. Indholdssubstans og indholdsstruktur kognitivt og psykologisk set

3. Valens, prædikation og realisationsmønstre

4. Komplekse prædikater

5. Lagdelt sætningsstruktur

6. Topologi som tegnsystem

7. The complementarity of the Pattern and Process perspectives on language

8. Dansk Funktionel Lingvistik – en afsluttende oversigt