Årsmøde og foredrag

5 December 2023 kl. 17:15

Årsmøde og foredrag v. Ilja Serzant.

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK)

3 November 2023

Studerende ved universiteter i Danmark fremlægger deres arbejde.

Dansk fonologis hovedproblem og hvordan vi løser det – en ny teori om det danske stød

30 October 2023 kl. 17:15

Foredrag med Yonatan Ungermann Goldshtein, Ålborg Universitet.

Natural Language Processing and the challenge of Kalaallisut

28 September 2023 kl. 17:15

Ross Deans Kristensen-McLachlan, Århus Universitet, talks about Natural Language Processing and the challenge of Kalaallisut.

Epistemic Boundedness, Poverty of the Stimulus, Amodal Completion, and wugs

6 June 2023 kl. 17:00

Talk by Charles Reiss, Professor of Linguistics and Founding Member, Concordia Centre for Cognitive Science.

Two Ways of Coding: Sentence Grammar vs. Interactive Grammar

30 May 2023 kl. 17:15

Talk by Bernd Heine, Professor Emeritus, Institute of African Studies and Egyptology, University of Cologne.

Understanding language

2 May 2023 kl. 14:00

Seminar med Mikkel Walentin (Aarhus Universitet), Desmond Elliott (Københavns Universitet), Juan Luis Gastaldi (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) og Stéphane Polis (Université Liège) om forskellige tilgange til betydning. 

Sproglige strategier i danske voldtægtssager – eksempler fra anklageres og forsvareres afsluttende indlæg

18 April 2023 kl. 17:15

Trine Lizette Djuurhus Glud (Roskilde Universitet) og Sune Sønderberg Mortensen (Roskilde Universitet) om sproglige strategier i danske voldtægtssager. 

Lingvistkredsens årsmøde og foredrag

7 December 2022 kl. 17:15

Foredrag om det engelske sprogs status i Danmark ved Dorte Lønsmann, Jacob Thøgersen, Janus Mortensen, Marianne Haugaard Skov og Kamilla Kraft (Københavns Universitet)

Sprogvidenskabelig Studenterkonference

25 November 2022 kl. 09:00

Årlig konference, hvor studerende fremlægger deres akademiske arbejde.

UG approaches to language development: How have they responded to challenges from the usage-based approach?

1 November 2022 kl. 16:15

Foredrag med Elena Lieven (University of Manchester) og medlemsdebat om Acta Linguistica Hafniensia.

Grammatical Complexity Reflects Sociopolitical Complexity

11 October 2022 kl. 17:15

Foredrag ved David Gil (Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena).

Dialektsyntax: mikrosyntaktisk variation i Norden

8 June 2022 kl. 17:15

Foredrag ved Henrik Rosenkvist (Göteborgs Universitet).

Foredrag: Small steps rather than large pathways of change

5 May 2022 kl. 17:15

Foredrag ved Hans-Jörg Schmid (Ludwig-Maximilians-Universität München).

Temadag: Sprogområdet Mesoamerika

19 April 2022 kl. 16:15

Oplæg ved Una Canger (Københavns Universitet), Ditte Boeg Thomsen (Københavns Universitet) & Magnus Pharao Hansen (Københavns Universitet).

Sprogvidenskabelig Studenterkonference 2021

19 November 2021

Årlig konference hvor studerende fremlægger deres akademiske arbejde.

Lingvistkredsens årsmøde og foredrag med Lita Lundqvist: Dansk samtalehumor og danske dialogmarkører

2 November 2021 kl. 15:15

Forelæsning med Lita Lundquist om humor, sprog og samfund.

Semantic maps and Temperature: capturing the lexicon-grammar interface across languages

12 October 2021 kl. 16:15

Foredrag ved Maria Koptjevskaja Tamm.

Dimensions of variation and multifunctionality of speech-accompanying gestures in discourse

28 September 2021 kl. 16:00

Foredrag ved Sandra Debreslioska.

Arven fra den danske strukturalisme

14 September 2021 kl. 15:15

Møde i Lingvistkredsen om arven fra den danske strukturalisme.

From Cartesianism to Peircean Pragmatism – A Personal Journey

19 May 2021 kl. 17:15

Foredrag ved Dan Everett, Bentley University.

Semantic maps and Temperature: capturing the lexicon-grammar interface across languages

27 April 2021 kl. 17:15

Foredrag ved Maria Koptjevskaja Tamm, Sockholms Universitet.

An evolutionary approach to the typology of functional expressions

10 March 2021 kl. 17:15

Foredrag ved Jürgen Bohnemeyer, University at Buffalo – SUNY.

Sprog og ret: Fra anvendt forskning til grundforskning og retur

24 November 2020 kl. 18:15

Tanya Karoli Christensen er lektor ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Hendes forskning ligger inden for dels dansk funktionel lingvistik, dels sociolingvistik med særligt fokus på udforskningen af grammatiske strukturer i moderne dansk. Tanya har de sidste 15 år bl.a. forsket i udtryk for modus og modalitet, ledstilling, dialogiske partikler, epistemiske udtryk og diskursmarkører. De seneste år har Tanya også fornyet forskningsfelte...

Sprogvidenskabelig Studenterkonference 2020

30 October 2020 kl. 11:00

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) er en årlig konference, der afholdes på Københavns universitet, hvor studerende fra danske og udenlandske universiteter på såvel bachelor- som kandidatniveau fremlægger deres akademiske arbejder. Yderligere oplysninger og tilmelding på hjemmesiden. 

Program

11:00 Velkomst
11:15  Imitation under luppen: En undersøgelse af skriftlig imitation og menneskets kapacitet til at identificere og manipulere skriftsprogsstil og -variation, Magnus Reenberg Eriksen, dansk, Københavns Universitet...

Language and Society: Symposium to honour Peter Harder

28 February 2020 kl. 09:30

On the occasion of professor Peter Harder’s retirement this symposium will take up two central themes in his research, the status of grammar and grammaticalization, and the role of language in society.

Complementation pathway, Matrix-clause hypothesis or Conjoining pathway: A case study of Modern Chinese huaiyi ‘to doubt’ predicates

26 February 2020 kl. 17.15

Forelæsning ved Haiping Long, professor i lingvistik ved School of Foreign Languages, Sun Yat-sen University (Guangzhou, Kina).

What makes a standard language?

6 December 2019 kl. 13:00

Sociolinguistic seminar.

Lingvistkredsens årsmøde med foredrag ved Tanya Karoli Christensen

19 November 2019 kl. 18:15

Lingvistkredsens årsmøde med foredrag ved Tanya Karoli Christensen (Københavns Universitet): Retslingvistik: Fra anvendt forskning til grundforskning og retur

Tanya Karoli Christensen er lektor ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Hendes forskning ligger inden for dels dansk funktionel lingvistik, dels sociolingvistik med særligt fokus på udforskningen af grammatiske strukturer i moderne dansk. Tanya har de sidste 15 år bl.a. forsket i udtryk for modus og modalitet, ledstilling, dialogiske partikler, epistemiske udtryk og diskursmarkører. De seneste år har Tanya også fornyet forskningsfelte...

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) 2019

1 November 2019 kl. 10:00

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) er en årlig konference, der afholdes på Københavns universitet, hvor studerende fra danske og udenlandske universiteter på såvel bachelor- som kandidatniveau fremlægger deres akademiske arbejder.

Program

10.01     Velkomst
10.15     Det arabiske sprogs andet ansigt - arabisk sprogideologi i tekster om at bruge det latinske alfabet – Linea Vergod Almgren, Lingvistik og arabisk, Lunds Universitet...

Sprogevolution i laboratoriet

17 September 2019 kl. 18.15

Foredrag v/ lektor Kristian Tylén, Aarhus Universitet.

The bimodal nature of discourse - comparisons of speech and gesture across languages and genres

13 June 2019 kl. 17.15

Forelæsning ved Marianne Gullberg, professor i almen sprogvidenskab og direktør for Humanistlaboratoriet ved Lunds Universitet.

Ordbetydning og metasprog i en multipolær verden

14 May 2019 kl. 17.15

Forelæsning af Carsten Levisen (Roskilde Universitet).

Managing Common Ground with epistemics: functional analysis of discourse markers in Upper Napo Kichwa and beyond

23 April 2019 kl. 17.15

Forelæsning af Karolina Grzech, Stockholms Universitet.

Formel vs. funktionel semantik: en debat

4 December 2018 kl. 17:15

Debat med Peter Widell fra Aarhus Universitet og Peter Harder fra Københavns Universitet.

Lingvistkredsens årsmøde med foredrag ved Karoline Kühl (Københavns Universitet): Dansk rundt omkring i verden i et kontaktlingvistisk perspektiv

13 November 2018 kl. 18:15

Årsmøde i lingvistkredsen med dertilhørende foredrag, hvor Karoline Kühl fortæller om dansk sprog talt i udlandet. 

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) 2018

2 November 2018 kl. 12:00

Konference hvor studerende fremlægger deres akademiske arbejde.

Arthur Holmer (Lunds Universitet): What Formosan prenominal relativization can tell us about word order

2 October 2018 kl. 17:15

Foredrag med Arthur Holmer fra Lunds Universitet om ordstilling fra gamle civilisationers sprog.

Lexical Semantics Seminar: Semantic systems and word meaning

11 June 2018 kl. 13:00

I dette seminar vil en række både danske og udenlandske forskere præsentere spændende nye resultater om ordsemantik.

Sproget og Mennesket: Et perspektiv på og fra sprogantropologien

17 April 2018 kl. 17:15

Magnus Pharao Hansen er postdoc ved ToRS, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Hans forskning tager udgangspunkt i de mexicanske sprog nahuatl og otomí og er bl.a. vendt mod sammenhængen mellem indfødte folk og revitalisering af truede minoritetssprog, og mod hvordan sprogholdninger, sprogbrug og sproglig variation kan indgå i sprogpolitiske forhold og etnisk mobilisering

Semantisk-pragmatisk cyklicitet, med særligt henblik på udviklingen af pragmatiske markører

13 March 2018 kl. 18:00

Forelæsning ved Maj-Britt Mosegaard Hansen (University of Manchester).

Morphosyntax of complement clauses in East Caucasian languages: long-distance agreement

20 February 2018 kl. 17:15

Lingvistkredsen har arrangeret en forelæsning med Natalia Serdobolskaya (Det Russiske Statsuniversitet for Humaniora).

Martin Hilpert (Université de Neuchâtel): Unidirectionality in grammaticalization and asymmetric priming

7 February 2018 kl. 17:15

Martin Hilpert er professor i engelsk lingvistik ved universitetet i Neuchâtel, Schweiz. Hans forskningsinteresser omfatter konstruktionsgrammatik, korpuslingvistik, sproghistorie og kognitiv lingvistik. Martin Hilpert har i de seneste par år især markeret sig som en af de mest indflydelsesrige forskere inden for konstruktionsgrammatik og grammatikalisering.

Lingvistkredsens årsmøde med foredrag ved Nigel Vincent (Manchester University): Functionalism and formalism: the conversation continues

7 November 2017 kl. 17:15

Lingvistkredsen afholder årsmøde med valg. Efterfølgende er der foredrag ved Nigel Vincent.

Nigel Vincent er professor emeritus i almen og romansk lingvistik ved Manchester Universitet. Han er bedst kendt for sin forskning i morfologi, syntaks og historisk lingvistik med fokus på romanske sprog. Bl.a. mange andre tillidsposter blev han valgt som Fellow ved The British Academy i 2006 og har siden da tjent akademiet som Vice-President for Research and HE Policy. Indtil 2011 besad han The Mont Follick Chair of Comparative Philology i The School of Languages, Linguistics & Cultures ved Manchester Universitet.

Sprogvidenskabelig Studenterkonference (SSK) 2017

3 November 2017 kl. 12:00

Igen i år afholdes der Sprogvidenskabelig Studenterkonference på Københavns Universitet hvor studerende fra danske og udenlandske universiteter på såvel bachelor- som kandidatniveau kan fremlægge deres akademiske arbejder. Yderligere oplysninger og tilmelding på hjemmesiden https://lingvistkredsen.ku.dk/studenterkonference/.

Joseph Salmons: Sound change and phonological theory: Consonants in Germanic

11 October 2017 kl. 17:15

Joe Salmons er professor i Germansk sprogvidenskab og direktør for Center for the Study of Upper Midwestern Cultures. Joe Salmons’ produktive forskning omfatter historisk sprogvidenskab, fonologi og tysk, ikke mindst tysk som ’arvesprog’, dvs. tyske dialekter som de har udviklet sig i immigrantsamfund i Nordamerika. Joe Salmons har adskillige redaktørposter, blandt andet som medredaktør of Oxford Handbook of Historical Phonology, hovedredaktør af Diachronica: International journal for historical linguistics og medredaktør af Historical Sociolinguistics: Studies on Language and Society in the Past. Hans hovedbeskæftigelse er for tiden at færdiggøre andenudgaven af A History of German: What the past reveals about today's language (Oxford University Press) og monografien Modularity in Phonology (Cambridge University Press).

Axel Holvoet (Vilnius Universitet): Historical imperatives: a diffuse construction type and its sources

19 September 2017 kl. 17:15

Axel Holvoet er grammatiker, typolog, ekspert i baltiske og slaviske sprog og professor ved universitetet i Vilnius, Litauen. Hans interesser spænder vidt. I de senere år har han bl.a. publiceret bøger og artikler om argumentstruktur i baltisk, diatese, komplementering, modalitet og kausativer. Han og hans hustru Gina Kavaliūnaitė Holvoet er initiativtagerne til og blandt de drivende kræfter bag det årlige grammatikakademi på den forladte herregård i Salos, en lille landsby på en lille ø i en lille sø langt ude på landet i Litauen.

Mike Putnam

29 May 2017 kl. 17:15

Mike Putnams foredrag handler om tosprogethed og grammatik. Det er velkendt at tosprogede kan producere sætninger med elementer fra begge de sprog de behersker, såkaldt ’code-mixing’ eller ’blending’, hvor begge sprogs grammatikker så at sige er aktiveret samtidig. Dette er en udfordring for sprogvidenskabens forklaringsmodeller for tosprogedes sproglig-kognitive processering, men en udfordring som Mike Putnam vil tage op i foredraget og foreslå en beskrivelsesramme for.

Nikolaus Ritt og Eva Zehentner (Wiens Universitet): To foredrag om sprogudvikling i teori og praksis

9 May 2017 kl. 15:15

To gæster fra forskergruppen Naturalist Studies In the Diachrony of English (NatSIDE) holder foredrag om sprogudvikling i teori og praksis.
Nikolaus Ritt: Diachronic (Mor-)phonotactics: Schwa loss & the evolution of final consonant clusters in Middle English
Eva Zehentner: (Un-)cooperativeness in communication and the explanation of subjectification in semantic change
Nikolaus Ritt er professor i engelsk historisk sprogvidenskab ved Wiens Universitet (https://anglistik.univie.ac.at/home/staff-members/ritt/...

Mike Putnam (Pennsylvania State University)

21 March 2017 kl. 17:15

RYKKET TIL 29/05. Lingvistkredsens møde med Mike Putnam d. 21. marts må desværre aflyses, da Mike Putnam pga. dårligt flyvejr i USA har udskudt sin rejse til Skandinavien. Komiteen vil undersøge om det kan lade sig gøre at arrangere et foredrag med Mike Putnam senere på foråret. 

Temaeftermiddag: Language and Motion Events. Foredrag af Wojciech Lewandowski, Johan Pedersen og Bjørn Wessel-Tolvig

7 March 2017 kl. 13:15

Bevægelsesbegivenheder (motion events på engelsk) har efter introduktionen af Talmys skelsættende distinktion mellem ”verb-framed”- og ”satellite-framed”-sprog været genstand for meget spændende forskning. De tre indbudte gæster, alle fra Københavns Universitet, vil belyse emnet fra forskellige synsvinkler. Lewandowski arbejder med bevægelsesbegivenheder på germanske, romanske og slaviske sprog i en konstruktionsgrammatisk ramme. Pedersens fokus er på hvordan bevægelse bliver udtrykt på spansk, og han undersøger fænomenet med metoder fra korpuslingvistik. Wessel-Tolvig kigger på hvordan bevægelsesbegivenheder bliver konceptualiseret på hhv. dansk og italiensk, og han diskuterer produktions- såvel som receptionsdata.

Steffen Haurholm Larsen (Københavns Universitet/Berns Universitet)

8 February 2017 kl. 17:15

Steffen Haurholm-Larsen er en af de ganske få danskere har skrevet en grammatik for et relativt ukendt og ikke tidligere beskrevet sprog, garifuna. Garifuna er et arawakisk sprog, der tales i 3-4 centralamerikanske lande af et ukendt antal talere. Garifuna er et truet sprog, idet det er marginaliseret i de nationale kontekster, hvad der blot accentuerer Haurholm-Larsens arbejde med at dokumentere sprogets grammatik til gavn for sprogvidenskaben og ikke mindst talernes efterkommere. Haurholm-Larsen vil i foredraget fortælle om de analytiske udfordringer og teoretiske problemstillinger der kan opstå i arbejdet med at beskrive et hidtil underbeskrevet sprog.

Alena Witzlack-Makarevich (Kiels Universitet)

29 November 2016 kl. 16:15

Professor Alena Witzlack-Makarevich er typolog med speciale i grammatiske relationer og alignment patterns, og i foredraget taler hun om tværsproglig undersøgelse af kasusmarkering kombineret med neurofysiologiske eksperimenter, se abstractet nedenfor.
Efter foredraget vil der være middag med Alena Witzlack-Makarevich. Lingvistkredsens medlemmer er velkomne til at deltage – for egen regning. Tilmelding til Jan Heegård, janhp@hum.ku.dk senest d. 28. november kl. 12.00....

Lingvistkredsens årsmøde samt foredrag ved Kasper Boye et al. (Københavns Universitet)

8 November 2016 kl. 19:15

Mødet starter med Lingvistkredsens årsmøde (dagsorden for årsmødet er udsendt til medlemmerne). Derefter følger foredrag ved Kasper Boye et al. fra Københavns Universitet, ProGram (Information Prominence and Grammar in Mind and Brain).

Sprogvidenskabelig studenterkonference (SSK) 2016

4 November 2016 kl. 12:00

Konferencen er for alle (studerende) med interesse for sprogvidenskab, både på bachelor- og kandidatniveau. Konferencen holdes altså for og af studerende.
Mere information her: https://lingvistkredsen.ku.dk/ssk2016/ 

Barbara Johnstone (Carnegie Mellon University)

5 October 2016 kl. 17:15

Barbara Johnstone er en af sværvægterne i den internationale socio- og diskurslingvistik, og hun gæster Nordisk Forskningsinstitut, KU fra september til og med november. Man kan læse mere om professor Johnstone og hendes forskningsinteresser her:http://www.cmu.edu/dietrich/english/people/faculty/bios/barbara-johnstone.html
Titlen på Barbara Johnstones foredrag er How you'uns became Yinzers: From Areal Distribution to Regional Identity. Se abstract nedenfor.                                          ...

Adam Kendon til The 4th European and 7th Nordic Symposium on Multimodal Communication

29 September 2016 kl. 13:15

Professor Adam Kendon (University of Cambridge og University College London) gæster Københavns Universitet i forbindelse med det internationale symposium om multimodal kommunikation MMSYM 2016. Han er førende international forsker i gestus og sprog, og han holder foredraget “Semiotic and Modality Diversity in Languaging: Implications for Some Debates about Language Origin” som Lingvistkredsens medlemmer inviteres til at overvære.

Roelien Bastiaanse (Groningen Universitet, Holland): “Word order in aphasia: From theory to Therapy.” (Der kommer undtagelsesvis intet abstract.)

9 May 2016 kl. 16:01

Foredrag ved en af verdens førende afasieksperter, Roelien Bastiaanse fra Groningen Universitet.

Russell Gray (Max Planck Institute for the Science of Human History): “The pleasures and perils of phylolinguistics: a tale of two language families.” (Abstract følger.)

20 April 2016 kl. 17:01

Russell Grays forskning omfatter sprogvidenskab, dyrekognition, biologisk filosofi og evolutionen i menneske- og dyreadfærd. Russell Grays forskning har været banebrydende inden for anvendelsen af ’evolutionære’ it-metoder til undersøgelser af den sprogvidenskabelige forhistorie. Bl.a. har hans arbejde medvirket til fremskridt inden for den 200 år gamle debat om de indoeuropæiske sprogs opfindelse. I hans nyere forskning har han anvendt avancerede...

Lingvistkredsens årsmøde samt foredrag ved Jan Rijkhoff, Aarhus Universitet: "A unified approach to functional (interpersonal) categories in linguistics"

18 November 2015 kl. 19:01

Mødet starter med Lingvistkredsens årsmøde (dagsorden for årsmødet udsendes til medlemmerne). Derefter følger foredrag ved Jan Rijkhoff fra Aarhus Universitet
A unified approach to functional (interpersonal) categories in linguistics
Linguistic units have formal, semantic and functional (i.e. interpersonal - a.k.a. ‘communicative’ or ‘discourse’) properties (Rijkhoff 2015). Since categorization is regarded as a defining characteristic of...

Sprogvidenskabelig studenterkonference SSK 2015

6 November 2015 kl. 12:00

Konferencen er for alle (studerende) med interesse for sprogvidenskab, både på bachelor- og kandidatniveau. Konferencen holdes altså for og af studerende.
Mere information her: https://lingvistkredsen.ku.dk/ssk2015/ 

Psycho- and neurolinguistic approaches to the grammar-lexicon distinction

1 October 2015

Workshop at the University of Copenhagen, October 1-3, 2015